Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zmiany na listach leków refundowanych
29.11.2005
Z dniem 1 grudnia 2005 r. wejdą w życie znowelizowane rozporządzenia dotyczące leków refundowanych, podpisane przez Ministra Zdrowia w dniu 18 oraz 24 listopada br.:


 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne. Ww. rozporządzenia dostępne są w dziale Prawo farmaceutyczne. Nadrzędnym celem prac nad aktualną nowelizacją list leków refundowanych było uporządkowanie wykazów pod kątem zmian technicznych, zgłoszonych przez podmioty odpowiedzialne bądź firmy monitorujące rynek farmaceutyczny. Przedmiotowe zmiany nie wpłyną na poziom odpłatności zarówno pacjentów za leki jak i wydatki środków publicznych. W związku ze ściśle technicznych charakterem zmian, przedmiotowe nowelizacje nie będą miały wpływu na ochronę zdrowia i dostępność do leków.

 • KOMENTARZE
  news

  <Czerwiec 2024>

  pnwtśrczptsbnd
  30
  31
  2
  3
  4
  8
  9
  10
  12
  14
  15
  16
  19
  PCI Days
  2024-06-19 do 2024-06-20
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  28
  29
  30
  Newsletter