Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zakończono fazę III badania COVACTA

Spółka Roche ogłosiła, że w fazie III badania COVACTA dot. leku tocilizumab nie udało się osiągnąć pierwszorzędowego punktu końcowego w postaci poprawy stanu klinicznego hospitalizowanych dorosłych pacjentów z ciężką postacią zapalenia płuc w przebiegu COVID-19 oraz kluczowych drugorzędowych punktów końcowych, w tym w postaci różnicy w śmiertelności pacjentów ocenianej w czwartym tygodniu leczenia. Wykazano jednak pozytywną tendencję dot. czasu do wypisu ze szpitala pacjentów leczonych tocilizumabem. W badaniu COVACTA nie zidentyfikowano żadnych nowych sygnałów dot. bezpieczeństwa stosowania tocilizumabu. W celu dokładnego zrozumienia danych potrzebna jest dalsza analiza wyników badania. Wyniki zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

 

– Ludzie na całym świecie czekają na możliwość skutecznego leczenia COVID-19, jesteśmy więc rozczarowani, że badanie COVACTA nie wykazało korzyści dla pacjentów w zakresie poprawy ich stanu klinicznego i śmiertelności w czwartym tygodniu leczenia. Będziemy w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu uzyskanie dowodów pozwalających pełniej zrozumieć działanie leku tocilizumab u pacjentów z zapaleniem płuc w przebiegu COVID-19 – powiedział dr Levi Garraway, dyrektor ds. medycznych firmy Roche i kierownik ds. globalnego rozwoju produktu. – Jesteśmy wdzięczni pacjentom i lekarzom z całego świata, którzy pomogli nam tak szybko ukończyć to badanie w czasie kryzysu zdrowia publicznego, z zachowaniem najwyższych standardów rzetelności naukowej. Nie ustajemy w wysiłkach, które pomogą zwalczyć pandemię COVID-19.

Badanie COVACTA obejmowało ocenę bezpieczeństwa i skuteczności podawanego dożylnie leku tocilizumab łącznie z leczeniem standardowym w porównaniu do leczenia standardowego z dodatkiem placebo. Pierwszorzędowy punkt końcowy dot. stanu klinicznego dorosłych hospitalizowanych pacjentów z ciężką postacią zapalenia płuc w przebiegu COVID-19 mierzono na 7-stopniowej skali porządkowej, obrazującej stan kliniczny pacjentów w oparciu o konieczność poddania ich intensywnej opiece medycznej i/lub zastosowanie respiratora oraz dodatkowej tlenoterapii. Badanie COVACTA jest pierwszym globalnym, randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym placebo badaniem fazy III dotyczącym stosowania leku tocilizumab u dorosłych pacjentów hospitalizowanych ze względu na ciężkie zapalenie płuc w przebiegu COVID-19. W badaniu uczestniczyły ośrodki badawcze z USA, Kanady i Europy.

 

KOMENTARZE
Newsletter