Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Witamina B12 - bohaterka drugiego planu
Witamina B12 - bohaterka drugiego planu
Witamina B12, nazywana również kobalaminą, pełni w organizmie człowieka szereg istotnych funkcji. Nadzoruje procesy metylacji, uczestniczy w wytwarzaniu erytrocytów, umożliwia syntezę kwasów nukleinowych, warunkuje prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, zapewnia dobre samopoczucie, pomaga w uczeniu się, zapamiętaniu i skupieniu uwagi. Nic więc dziwnego, że liczne zespoły naukowców biorą ją pod lupę i oceniają udział kobalaminy w rozwoju chorób oraz możliwości jej zastosowania w terapii czy przemyśle farmaceutycznym.

 

Witamina B12 kontra nowotwory

Choć witamina B12 nie ma potwierdzonego działania przeciwnowotworowego, wyniki niektórych badań wskazują, że jej suplementacja u pacjentów onkologicznych może przynieść znaczące korzyści. I tak np. metylkobalamina, pochodna witaminy B12, wykazuje działanie cytotoksyczne względem komórek nowotworowych, hamuje także rozwój guza i wydłuża życie zwierząt laboratoryjnych z nowotworami. Z kolei w badaniach epidemiologicznych wykazano, że niedobór witaminy B12 koreluje z wyższym poziomem uszkodzeń DNA. U uczestniczek, u których wyjściowy poziom witaminy był niższy, znacząco rosło ryzyko zachorowania na raka piersi.

 

Witamina B12 kontra depresja

Niedobór witaminy B12 zaburza przekaźnictwo synaptyczne, czego wynikiem jest obniżony poziom noradrenaliny w mózgu. A to właśnie ona jest jednym z ważniejszych przekaźników warunkujących dobry nastrój. Naukowcy z Pensylwanii wykazali, że ludzie cierpiący na depresję, w których krwi było więcej witaminy B12, lepiej reagowali na leczenie środkami antydepresyjnymi. Nie dziwi więc, że wielu psychiatrów zaleca, aby każda osoba wykazująca stany depresyjne suplementowała witaminę B12 doustnie, a w zaawansowanym przebiegu choroby nawet w postaci iniekcji.

 

Witamina B12 kontra cukrzyca

Na związek niedoboru witaminy B12 z cukrzycą należy spojrzeć z nieco innej strony. Choć niedobór kobalaminy wydaje się nieistotny w patogenezie tej choroby, to metformina, jeden z najczęściej stosowanych leków hipoglikemizujących, znacząco obniża poziom witaminy B12 w organizmie. Wyniki uzyskane przez australijskich naukowców jasno pokazują, że diabetyków przyjmujących metforminę cechowało znaczne pogorszenie funkcji poznawczych w stosunku do grupy kontrolnej. Obniżenie sprawności mózgu korelowało z poziomem witaminy B12 – im był on niższy, tym gorsze parametry obserwowano. Mechanizm tłumaczący interakcję leku z kobalaminą nie został w pełni wyjaśniony. Niektórzy badacze tłumaczą go niekorzystnym wpływem metforminy na perystaltykę i florę bakteryjną jelit, inni uważają, że metformina upośledza wapniozależny pobór witaminy B12 w jelicie cienkim. Suplementacja zarówno kobalaminy, jak i wapnia może choćby częściowo przełamać te negatywne relacje.

 

Witamina B12 kontra infekcje bakteryjne

Witamina B12 może okazać się cenna nie tylko jako lek, ale również jako przenośnik leków. Syntetyczne oligonukleotydy, czyli fragmenty DNA lub RNA, mogą skutecznie walczyć z bakteriami. Ich działanie polegałoby na zahamowaniu produkcji białek, co doprowadzi do zastopowania namnażania się bakterii. Jest tylko jedno „ale”. Otóż komórki bakteryjne nie pobierają oligonukleotydów ze środowiska. I tu z pomocą przychodzi właśnie witamina B12. Naukowcy z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie we współpracy z innymi ośrodkami planują wykorzystać ją jako transporter sekwencji nukleotydowych. Witamina B12 jest bowiem niezbędna bakteriom do prawidłowego funkcjonowania, dlatego bez przeszkód pobierają ją z otoczenia i poprzez wyspecjalizowane białka przenoszą do wnętrza komórki. Jeśli do witaminy B12 przyłączy się inną cząsteczkę, np. oligonukleotyd, ona również trafi do komórki, gdzie będzie mogła wykazać swoje działanie przeciwbakteryjne.

Choć trudno postrzegać witaminę B12 jako panaceum na wszystkie choroby, bez wątpienia jej MĄDRA suplementacja w wielu przypadkach może poprawić jakość życia pacjentów, a tym samym efekty leczenia. Ciekawa wydaje się również droga wykorzystywania kobalaminy jako przenośnika. Jako że każda komórka pobiera ją z otoczenia, w ten sposób można dostarczać nie tylko przeciwbakteryjne oligonukleotydy, ale też związki o innej aktywności czy znaczniki fluorescencyjne.

Źródła
  1. Donaldson i in. Nutrition and cancer: A review of the evidence for an anti-cancer diet.
  2. Syed i in. Vitamin B12 supplementation in treating major depressive disorder: a randomized controlled trial.
  3. Ko i in. Association of Vitamin B12 Deficiency and Metformin Use in Patients with Type 2 Diabetes.
  4. http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,413274,witamina-b12-jako-kon-trojanski-do-walki-z-bakteriami.html
KOMENTARZE
Newsletter