Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
W drodze ku doskonałości...
Redakcja portalu, 29.10.2015 , Tagi: CSR
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm w swojej branży na polskim rynku, jest doskonałym przykładem tego, jak z sukcesem rozwijać działalność biznesową, będąc jednocześnie firmą społecznie odpowiedzialną.

 

Aktywność w tym zakresie, wraz z zaangażowaniem w ochronę środowiska i inwestycje w innowacyjne produkty i technologie są fundamentem efektywności spółki. Jednym z kluczowych elementów strategii działania LEK-AM jest ochrona środowiska. Spółka uwzględnia w swoich działaniach wymogi ochrony środowiska, minimalizując zużycie energii elektrycznej oraz ograniczając emisję zanieczyszczeń i dwutlenku węgla do atmosfery. Biorąc odpowiedzialność za wpływ swojej działalności na otoczenie, spółka nieustannie podnosi efektywność procesów, by ograniczać i eliminować negatywny wpływ na środowisko. Przykładem tego jest m.in. sukcesywne zastępowanie floty samochodej z silnikami spalinowymi na hybrydowe, podejmowanie działań zapobiegających zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, a także racjonalne gospodarowanie, poprzez minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów i recycling.

 

 

 

Dział badawczo-rozwojowy (BR) opracowuje innowacyjne produkty we współpracy z uczelniami, instytutami i znanymi ekspertami, dzięki posiadanemu nowoczesnemy zapleczu laboratoryjnemu wyposażonemu w najnowszej generacji sprzęt analityczny, jak również w laboratoria technologii postaci leku. Zatrudnia przeszło 30 wysoko wykwalifikowanych specjalistów w różnych dziedzinach nauki, których celem jest opracowanie i wdrożenie do produkcji nowoczesnych preparatów farmaceutycznych. Prace badawcze prowadzone są tak, aby od początku wszystkie działania nastawione były na poszukiwanie najlepszych możliwych rozwiązań w dziedzinie technologii i analityki. To gwarantuje, że wprowadzony na rynek produkt odznacza się wyjątkowymi cechami, które docenią zarówno pacjenci jak i sami lekarze.

 

 

Pod uwagę brane są najnowsze rozwiązania również w obszarze produkcji. A więc za pracami badawczymi idą odpowiednie inwestycje w park maszynowy i zaplecze kontroli jakości.

 

Firma działa zgodnie z wymogami standardów stosowanych w przemyśle farmaceutycznym GMP (Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Produkcyjna), których przestrzeganie zapewnia konsumentom pewność bezpieczeństwa produktu.

 

Arkadiusz Hejduk, Dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego

 

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie rozwoju nowych leków generycznych. Głównymi obszarami terapeutycznymi są pulmunologia, kardiologia oraz urologia. Ponadto, prowadzone są liczne projekty badawcze w zakresie produktów leczniczych stosowanych w onkologii i terapii hiperlipidemii. Celem badań jest wprowadzenie nowych kombinacji znanych klinicznie molekuł lub uzyskanie innowacji na poziomie procesowym. Badania ukierunkowane są na rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych i na wdrożenie ich do rutynowej produkcji. Rozwiązania innowacyjne dotyczą w głównej mierze formy leku. W opracowaniu znajdują się formy doustne o modyfikowanym uwalnianiu, posiadające ulepszone właściwości fizyko-chemiczne lub wizualne. Dużą wagę przywiązuje się również do właściwości użytkowych takich jak zmniejszenie wielkości postaci leku, ułatwienie i uproszczenie dawkowania, oznakowania poszczególnych dawek. Ponadto w obszarze poszukiwań innowayjnych rozwiązań znajdują się opakowania bezpośrednie. Prowadzone prace rozwojowe dotyczą zastosowania nowoczesnych i unikalnych rozwiązań w celu poprawienia trwałości leku lub zabezpieczenia przed podrobieniem.

KOMENTARZE
Newsletter