Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Umowa joint venture Biotonu z chińskim Hefei
07.12.2005
Spółka Bioton zawarła 3 grudnia 2005 roku umowę ramową z Hefei Life Science & Technology Park Investments & Development Co. Ltd z siedzibą w Chinach („HLSTP”) oraz SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze („SciGen”).

Na mocy tej umowy strony postanowiły utworzyć spółkę joint-venture z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hefei (prowincja Anhui), w Chinach („Spółka Joint-Venture”) dla celów prowadzenia produkcji, między innymi, form gotowych insuliny z substancji pochodzącej z Biotonu oraz form gotowych szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu „B” z substancji dostarczanej przez SciGen oraz sprzedaży ww. produktów, między innymi, na terytorium Chin.Zgodnie z ustaleniami stron umowy, Bioton będzie posiadał 24 % w kapitale zakładowym Spółki Joint-Venture, SciGen – 51 %, a HLSTP – 25 %. Strony dołożą należytej staranności, by sporządzić dokumentację niezbędną do utworzenia Spółki Joint-Venture do dnia 30 kwietnia 2006 roku. Umowa jest rządzona prawem chińskim. BIOTON S.A. pragnie również przypomnieć, że w dniu 27 października 2005 roku Spółka zawarła z Scitech Genetics Pte Ltd („Scitech”) umowę, na mocy której Scitech zobowiązał się sprzedać Biotonowi akcje spółki SciGen stanowiące 18,27 % kapitału zakładowego i liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki (RB 66/2005). W przypadku ziszczenia się warunków zawieszających oraz wykonania powyższej umowy z Scitech Bioton będzie zobowiązany do ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje SciGen.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter