Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Struktura dystrybucji leków w kwietniu
13.05.2005
W kwietniu wartość sprzedaży w średniej aptece w Polsce wynosiła ok. 129 tys. zł. Uzyskany wynik jest minimalnie niższy niż w roku minionym, jednak zestawienie łącznej sprzedaży od początku roku wskazuje, że sumaryczny obrót w statystycznej aptece jest w tym roku ok. 2% wyższy niż rok temu. Wzrost rynku w odniesieniu rocznym był szczególnie widoczny w odniesieniu do stycznia i lutego. Z punktu widzenia ekonomiki aptek kluczowa jest także zmiana wskaźnika marży procentowej. W ostatnich 3 miesiącach udział marży kwotowej w cenie detalicznej leków sprzedawanych w aptekach wynosił 19,3–19,5%. Miesiąc w skrócie:
  • średnia cena statystycznego leku wynosiła ok. 12,90 zł
  • średni obrót apteki wyniósł ok. 128,9 tys. zł
  • średnia wartość jednej tran sakcji dokonanej w przeciętnej aptece wyniosła ok. 16,15 zł
  • przeciętna apteka dokonała ok. 7984 transakcji
  • ilość klientów w statystycznej aptece wynosiła ok. 3700. Pełna wersja raportu dostępna jest w formacie PDF: clik to open this PDF file


  • Robert Krumschmidt robert.krumschmidt@pharmaexpert.pl
    KOMENTARZE
    Newsletter