Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Statyny mogą zapobiegać powikłaniom cukrzycowym
Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, której towarzyszą często liczne powikłania, zwłaszcza związane z uszkodzeniem drobnych naczyń krwionośnych. Mogą one prowadzić do ślepoty lub nawet amputacji. Najnowsze badania naukowe wskazują na statyny, jako grupę leków mogącą zmniejszać ryzyko występowania tych powikłań.

Przyczyną powikłań cukrzycy jest utrzymujący się przez zbyt długi czas wysoki poziom glukozy we krwi, który prowadzi m.in. do mikroangiopatii, czyli uszkodzenia małych naczyń krwionośnych. Zaliczamy tutaj retinopatię (uszkodzenie siatkówki), nefropatię (uszkodzenie nerek), neuropatię (uszkodzenie nerwów objawiające się uczuciem palenia i pieczenia stóp i dłoni). U chorych z neuropatią dochodzi często do stopy cukrzycowej, która nieleczona grozi nawet amputacją.

Statyny to grupa leków, która ma na celu obniżenie poziomu cholesterolu we krwi, dzięki czemu zmniejszają liczbę incydentów wieńcowych, udarów mózgu czy zabiegów udrażniających naczynia krwionośne. Wiadomo, że zmniejszają ryzyko ataku serca i zatoru u pacjentów z cukrzycą typu drugiego. Jednak nie został poznany ich wpływ na stan i rozwój małych naczyń krwionośnych (mikronaczyń) znajdujących się w oku, nerwach czy nerkach.

 „Wysoki poziom glukozy we krwi, będący cechą cukrzycy, jest związany z chorobą naczyń mikrokrążenia, a odkąd statyny są podejrzane o podnoszenie poziomu glukozy, testowaliśmy hipotezę, że osoby przyjmjące statyny przed rozpoznaniem cukrzycy mogą wykazywać zwiększone ryzyko rozwoju mikroangiopatii", wyjaśnia autor badania profesor  Børge G Nordestgaard, lekarz Szpitala Uniwersyteckiego w Kopenhadze w Danii. "Co zaskakujące, wyniki badań wykazały, że statyny zmniejszały zamiast zwiększać ryzyko uszkodzeń drobnych naczyń krwionośnych.”

Naukowcy zebrali dane z badań klinicznych przeprowadzonych na terenie Dani w latach 1996 – 2009. Sprawdzali, czy statyny zmniejszają ryzyko wystąpienia incydentów mikroangiopatii u ponad 60 000 osób ze zdiagnozowaną cukrzycą. Pacjentów, którzy przyjmowali statyny przed wykryciem cukrzycy porównano z tymi, którzy nie stosowali statyn przed diagnozą.

Według badań, osoby przyjmujące statyny wykazywały o 34% mniejsze ryzyko  rozwinięcia neuropatii cukrzycowej; o 40% mniejsze ryzyko wystąpienia retinopatii cukrzycowej; a o 12% stopy cukrzycowej; w porównaniu z grupa niestosującą statyn.

Jednocześnie należy pamiętać, że statyny uważane są za leki, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy. W porównaniu do osób, które przyjmowały placebo, ryzyko to wynosiło 9%. Autorzy podsumowują: "To, czy statyny działają, czy też nie, ochronnie wobec niektórych chorób mikrokrążenia; co sugerują obecne badania; oraz przez jaki mechanizm, należy przeanalizować w dalszych badaniach… Najlepiej jednak, gdyby ten problem został rozwiązany w randomizowanych, kontrolowanych badaniach."

Ponownie więc pojawia się pytanie o korzyści i ryzyko stosowania statyn. Dla lepszego zobrazowania można przyjąć, że na 1000 pacjentów przyjmujących zapobiegawczo statyny, 5-ciu z nich zostanie zdiagnozowanych z cukrzycą, 5-ciu uniknie śmierci, u 10-ciu zostanie odnotowany zawał serca, a u 6-ciu udar.  Niektórzy uważają, że ryzyko jest spore.

Źródła

The Lancet Diabetes & Endocrinology, 10 September 2014, doi:10.1016/S2213-8587(14)70173-1

 

www.news-medical.net

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter