Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rozporządzenie UE na rzecz pobudzenia badań leków dla dzieci
12.09.2005
Po okresie intensywnego lobbingu i gorączkowej debaty parlamentarnej, 7 września br. eurodeputowani przyjęli przytłaczającą większością głosów rozporządzenie mające na celu pobudzenie badań i rozwoju w dziedzinie leków dla dzieci.


Przed głosowaniem przyjęto kilka poprawek do pierwotnej propozycji Komisji, prowadzących, na przykład, do usprawnienia wymiany informacji i uniknięcia zbędnych testów oraz stworzenia programu badawczego pod nazwą MICE (medicines investigation for the children of Europe - badania nad lekami dla dzieci w Europie), w celu dostosowania istniejących terapii, nieobjętych ochroną patentową, do potrzeb dzieci. Zagadnieniem wywołującym najwięcej kontrowersji podczas debaty były rodzaje zachęt, jakie powinny być stosowane wobec firm farmaceutycznych, aby skłonić je do przeznaczania większych nakładów na leki dla dzieci - biorąc pod uwagę stosunkowo niewielkie rozmiary rynku i trudności w prowadzeniu badań klinicznych. Komisja zaproponowała, aby przedsiębiorstwa te uzyskały dodatkową sześciomiesięczną ochronę patentową, umożliwiającą im osiąganie większych przychodów. Jednakże pewna liczba deputowanych do Parlamentu Europejskiego optowała za skróceniem okresu ochronnego, lub uzależnieniem długości okresu ochronnego od wielkości firmy. Niektórzy parlamentarzyści uważali, że rozbieżności w opiniach są odzwierciedleniem szczególnych interesów producentów leków generycznych w niektórych krajach, a francuska sprawozdawczyni, Françoise Grossetęte, wyraziła ubolewanie z powodu sprowadzenia debaty na ten temat do "sprzeczki akwizytorów". Dodała ona, że zastosowanie zasady proporcjonalności w podejmowaniu decyzji o przedłużeniu ochrony patentowej "doprowadziłoby nas do zastąpienia logiki ochrony zdrowia logiką rynkową. Badania są nieprzewidywalne. Nie powinniśmy pogarszać sytuacji, wprowadzając niestabilne ramy regulacyjne." Komisarz ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Günter Verheugen, powiedział eurodeputowanym, że jednolity sześciomiesięczny okres przedłużenia jest konieczny: - System byłby łatwiejszy do stosowania, przewidywalny, ograniczy biurokrację i jest zgodny z istniejącym prawem patentowym. Komisja nie chce zgodzić się na kompromis w tym względzie [...] Proszę Członków Parlamentu, aby myśleli o interesach dzieci, które są dużo ważniejsze niż ta czy inna grupa lobbystów. Uczestnicy sesji plenarnej poparli ostatecznie kierunek wyznaczony przez Komisję i sprawozdawcę, przyjmując jednolite, sześciomiesięczne przedłużenie okresu ochrony patentowej. Propozycja zostanie teraz przekazana do Rady, gdzie, jak należy się spodziewać, zostanie ostatecznie zatwierdzona podczas prezydencji brytyjskiej.

Źródło: CORDIS

.
KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter