Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Do dziś nie wiemy, co tak naprawdę wywołuje depresję. Nowa teoria mówi, że w procesie tym istotną rolę odgrywa nasz układ odpornościowy. Kliniczne jak i eksperymentalne dowody wskazują, że wzrost stężeń prozapalnych cytokin oraz glukokortykoidów (jak ma to miejsce podczas tej choroby) przyczynia się do zmian behawioralnych związanych z depresją.

 

 

Kiedy jesteśmy w depresji nie mamy na nic siły i brak nam chęci do życia. Może to być wywołane lub spotęgowane stanem zapalnym. Podczas zranienia lub gdy organizm zostanie zaatakowany przez drobnoustroje, układ odpornościowy reaguje stanem zapalnym. Komórki odpornościowe produkują białka i cytokiny – niektóre z nich wywołują stan zapalny, z kolei inne go łagodzą, tuż po zwalczeniu bakterii lub wirusów.

Naukowcy wysunęli teorię, że jeśli stan zapalny nie ustępuje może mieć on wpływ na depresję. Komórki mózgu produkują wtedy nadal substancje prozapalne, tym samym obniżając nastrój i hamując chęć do działania. Organizm przestawia się w tryb choroby, towarzyszy temu utrata apetytu, obojętność i unikanie towarzystwa – symptomy przypominające depresję. Związek pomiędzy stanem zapalnym a depresją nie jest już tylko przypuszczeniem. Wielu pacjentów z depresją ma wysoki poziom stanu zapalnego. Przeprowadzono zatem testy, podczas których podano substancje prozapalne. Im wyższy był poziom wskaźnika stanu zapalnego, tym silniejsze okazały się objawy depresji. Wielu cierpiących na depresję pacjentów wierzy, że zwalczając stany zapalne w organizmie istnieje prawdopodobieństwo mniejszego ryzyka wystąpienia tej choroby. Jednak największy problem stanowi fakt, że u niespełna połowy pacjentów z depresją antydepresanty nie działają, włączając w to także mieszanki leków.  Naukowcy przypuszczają, że są to pacjenci, u których występuje wiele stanów zapalnych. W związku z tym próbuje się zastąpić antydepresanty lekami hamującymi rozwój stanów zapalnych. Wielka Brytania jest jednym z krajów, gdzie trwają prace badawcze z udziałem firm farmaceutycznych. Współpraca ta ma na celu wynalezienie leku na depresję o właściwościach hamujących stany zapalne.

Opracowano już testy wstępne, które stwierdzają, czy we krwi pacjenta występują molekuły zapalne i z góry zakładają, który z leków dostępnych na naszym rynku nie działa. Dzięki temu w przyszłości wielu pacjentów będzie mogło uniknąć niewłaściwej farmakoterapii oraz sięgnąć po nowe substancje czynne zwalczające stany zapalne, a tym samym depresję.

Źródła

Leonard B.E. The concept of depression as a dysfunction of the immune system. Curr Immunol Rev. 2010 August ; 6(3): 205–212

Robson M.J. i in. Immune System Activation and Depression: Roles of Serotonin in the Central Nervous System and Periphery. ACS Chem. Neurosci., 2017, 8 (5): 932–942

 

KOMENTARZE
Newsletter