Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Relacja z panelu dyskusyjnego nt. systemu refundacji leków w Polsce
22.02.2006

15 lutego 2006 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyły się rozmowy organizacyjne w ramach cyklu spotkań panelowych z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego na temat systemu refundacji leków w Polsce. Spotkanie zostało zorganizowane przez Departament Polityki Lekowej MZ. Pan Andrzej Tarasiewicz wyraził wątpliwości, co do celu tego typu spotkań. Wg niego, współpracuje on w różnych komisjach dotyczących reformowania systemu refundacji od 3 lat i nikt nie uwzględniał wypracowanych wcześniej propozycji i postulatów. Dotyczy to w szczególności ustaleń podstolika dotyczącego polityki Lekowej „Konferencji okrągłego stołu” organizowanej w przez Ministerstwo Zdrowia w 2003 roku. Zapytał, jaki jest harmonogram działań i jakie są priorytety Ministerstwa w zakresie zmian. Przedstawiciel PASMI, zaproponował, aby powstał protokół rozbieżności, który byłby następnie debetowanych w ramach konkretnych spotkań roboczych. Prezes NRL, Pan Konstanty Radziwiłł zwrócił uwagę, że w jego przekonaniu obecni na Sali przedstawiciele nie są grupą sprzecznych interesów, a NIL reprezentuje interesy pacjentów. Ponadto prosił o wyjaśnienie statusu dokumentu „Założenia zmian w systemie refundacji leków” i celu spotkania. Pan Piotr Błaszczyk poinformował, że ten dokument był wynikiem 9 miesięcznej pracy zespołu ekspertów, był wielokrotnie konsultowany z zainteresowanymi oraz, że został ostatecznie przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 października 2005. Pan Radziwiłł, po upewnieniu się, że jest to dokument opracowany i zatwierdzony przez rząd, zapytał się na ile ten dokument jest obowiązujący i odzwierciedla stanowisko obecnego kierownictwa MZ. Pan Piotr Błaszczyk poinformował, że rozpoczęty w dniu dzisiejszym cykl spotkań oznacza, że nowe kierownictwo MZ dopuszcza wprowadzenie zmian w tym dokumencie i doprecyzowanie założeń, które byłyby podstawą opracowania odpowiednich projektów prawnych. Prezes NRL stwierdził, że ten dokument istotnie odbiega od wersji opiniowanych wcześniej przez NRL, jest bardzo ogólny i wymaga doprecyzowania wielu proponowanych rozwiązań. Zaproponował, aby wszystkie strony przekazały sobie wzajemnie uwagi, które byłyby następnie dyskutowane. Stwierdził również, że nie można mówić o konsensusie tylko oczekuje od Ministerstwa Zdrowia podjęcie decyzji rozstrzygających w kwestiach, w których zostaną ujawnione rozbieżności. Przedmiotem wielu wypowiedzi była konieczność zdefiniowania pewnych pojęć, tak, aby nie było rozbieżności interpretacyjnych. Dotyczyło to w szczególności pojęcia „leku oryginalnego” i „leku specjalistycznego stosowania”. Prof. Tadeusz Chruściel podkreślił, że wszyscy obecni są tutaj dla pacjentów. Ocenił, że dokument powinien być zmieniony, poruszył kwestie zaprzepaszczenia prac podstolika lekowego okrągłego stołu. Zadał pytania szczegółowe dotyczące grup terpeutyczno-cenowych. Podkreślił, że środki finansowe nie mogą być jedynym kryterium przy ustalaniu list. Prezes Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, Pan Paweł Żelewski, zaproponował aby celem spotkań było przedstawienie opcji decyzji dla Ministra Zdrowia. Zaproponował również, aby przed przystąpieniem do konkretnych ustaleń przygotować dla uczestników spotkania prezentację dotyczącą rynku farmaceutycznego w Polsce i w innych krajach UE, z uwzględnieniem tematyki refundacji leków, tak, aby wszyscy uczestnicy operowali tymi samymi pojęciami i dysponowali obiektywną wiedzą. Propozycja ta spotkała się z powszechną akceptacją zebranych. Dopiero po takiej prezentacji powinna się odbyć dyskusja na temat kierunków zmian i celach. Zaproponował temat kolejnego spotkania – „jak uczynić, aby system refundacji był transparentny” oraz „czy potrzebujemy w Polsce leków innowacyjnych, jakich rozwiązań chcemy”. Pan Cezary Śledziewski zaproponował, aby w spotkaniach uczestniczyli eksperci, a uczestnicy spotkania przygotowali pisemne opinie. Zaproponował, aby następne spotkanie było nastawione na prezentację diagnozy sytuacji z uwzględnieniem danych liczbowych NFZ. Wyraził wątpliwość, co do podstawy prawnej funkcjonowania programów lekowych NFZ. Pan Maciej Adamkiewicz stwierdził, że powinny być opracowane i wprowadzone preferencje dla firm, które inwestują w badania w Polsce oraz, ze nie powinny być prowadzone działania, które zagrażają polskiemu przemysłowi farmaceutycznemu. Wyraził pogląd, że Państwo powinno prowadzić politykę przemysłową w tym zakresie. Pani Irena Rej zaproponowała, aby wszyscy przygotowali uwagi krytyczne do obecnego systemu a kolejne spotkania odbywały się wokół konkretnie ustalonych bloków tematycznych. Pan Artur Fałek poinformował, że będzie mógł dostarczyć ostateczne i pełne dane za 2005 rok z końcem marca, w układzie raportu rocznego za 2004 rok. Poprosił zebranych o ewentualne uwagi, co do zakresu i sposobu prezentacji danych. Poinformował, że NFZ finansuje refundację na rynku aptecznym, w ramach programów lekowych oraz w ramach procedur chemioterapeutycznych w szpitalach onkologicznych. Poinformował, że NFZ pracuje nad odpowiedzią na zadane pytanie: „ czy terapia w Polsce jest racjonalna” – z wykorzystaniem wiedzy nadzoru specjalistycznego z poszczególnych dziedzin. Wojciech Chruściel poinformował, że wśród zadań określonych jako priorytet Ministra Zdrowia jest stworzenie ośrodka monitorowania rynku farmaceutycznego, który dysponowałby aktualnymi danymi dotyczącymi rynku aptecznego (refundowanego i pełnopłatnego) szpitalnego oraz programów lekowych NFZ. Podsumowując spotkanie, Pan Piotr Błaszczyk podziękował zabranym z udział oraz zaproponował tematykę następnego spotkania pt. "Prezentacja rynku farmaceutycznego w Polsce ze szczególnym podkreśleniem refundacji oraz przedstawienia rozwiązań w tym zakresie w wybranych krajach UE". Termin spotkania ustalono na 7 marca. Zaproponował, żeby uczestnicy spotkania przesłali w ciągu 2 tygodni uwagi do dokumentu „Założenia zmian w systemie refundacji leków”. Na tej podstawie zostanie przygotowany „protokół” rozbieżności, który będzie podstawą kolejnych, merytorycznych spotkań. Poprosił, aby w uwagach ustosunkować się konkretnie do punktów w dokumencie a dodatkowo przekazać uwagi wykraczające poza ten dokument. Harmonogram kolejnych spotkań i ich tematyka zostanie zaproponowany na następnym spotkaniu, z uwzględnieniem ewentualnych sugestii ze strony uczestników. Proponowane tematy kolejnych spotkań:

 • Transparentność systemu refundacji – jak to osiągnąć?
 • Blok tematyczny poświęcony marżom i cenom.
 • Spotkanie dotyczące postulowanych rozwiązań.  Ministerstwo Zdrowia
 • KOMENTARZE
  news

  <Kwiecień 2022>

  pnwtśrczptsbnd
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  Newsletter