Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polscy naukowcy uzyskali patent na zastosowanie kwasu kynureninowego w leczeniu kamicy

Nowy patent pojawił się na koncie naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kwas kynureninowy może stać się składnikiem preparatów stosowanych w celu zapobiegania tworzeniu się złogów wapniowych w organizmie.


 

 

Zespół naukowców pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Waldemara Turskiego z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu otrzymał patent na zastosowanie kwasu kynureninowego i jego soli do leczenia kamicy.

W wyniku przeprowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie badań potwierdzono, że kwas kynureninowy przeciwdziała tworzeniu się złogów wapniowych. Dzięki tym właściwościom substancja ta może znaleźć potencjalne zastosowanie w profilaktyce w leczeniu chorób przebiegających z tworzeniem się złogów wapniowych w organizmie człowieka.

Naukowcy wykazali, że kwas kynureninowy (transtoryna) może być substancją wyjściową do opracowania nowego suplementu diety lub leku stosowanego w celu zapobiegania powstawaniu złogów oraz kamieni tworzących się w drogach żółciowych, naczyniach krwionośnych, nerkach i drogach moczowych lub śliniankach.

Właściwości te zostały udowodnione w badaniach konduktometrycznych i potencjometrycznych in vitro. Wykazano, że kwas kynureninowy utrudnia tworzenie lub potęguje roztwarzanie kamieni wapniowych. W badaniach in vivo przeprowadzonych na szczurach wykazano, że podanie roztworu kynureninowego we wlewie dożylnym w dawce 300 mg/kg/godz. jest dobrze tolerowane przez organizm.

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu opracowali również technologię pozyskania kwasu kynureninowego z materiału naturalnego. Metoda ta została potwierdzona w warunkach laboratoryjnych. Uzyskano pozytywne rezultaty. Innowacyjność zaproponowanej metody polega na możliwości otrzymania substancji w korzystnym ekonomicznie procesie.

Kwas kynureninowy jest substancją występującą w surowcach roślinnych oraz produktach pszczelich. Związek ten jest produktem metabolizmu tryptofanu powstającym również w ludzkim organizmie. Od wielu lat jest badany pod kątem aktywności terapeutycznej, jednak prace te skupiały się głównie na właściwościach neuroprotekcyjnych. Istnieją również badania wskazujące na jego istotną funkcję obwodową. Okazuje się, że metabolity kwasu kynureninowego mają znaczenie w regulacji proliferacji i różnicowania się komórek. Zaburzenia przemian biochemicznych tego związku mogą prowadzić do rozwoju stanów chorobowych.

Ze względu na to, że kwas kynureninowy występuje naturalnie w ludzkim ciele, wykazuje niską toksyczność po podaniu jako lek. Posiada również korzystne właściwości farmakokinetyczne:

  • jest rozpuszczalny w wodzie,
  • łatwo wchłanialny z przewodu pokarmowego,
  • nie ulega szybkiemu rozpadowi w organizmie,
  • nie kumuluje się,
  • jest wydalany głównie z moczem.

Oprócz tego kwas kynureninowy wykazuje inne właściwości korzystne terapeutycznie. Działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjne, a także przeciwwrzodowo.

Źródła

Informacje dotyczące patentu pochodzą z Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Piśmiennictwo:

1. NOWE ASPEKTY AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ KWASU KYNURENINOWEGO, PRODUKTU KATABOLIZMU TRYPTOFANU, KATARZYNA WALCZAK.

KOMENTARZE
Newsletter