Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pacjenci potrzebują leków innowacyjnych, stwierdzają przedstawiciele branży biotechnologicznej
27.09.2005
W dniu 22 września br. liderzy europejskiej branży biotechnologicznej wydali "Manifest Ochrony Zdrowia" wzywający do udzielenia politycznego wsparcia dla procesu opracowywania leków innowacyjnych.


Manifest opublikowany przez EUROPABIO, Europejskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne, wyznacza siedem kluczowych kierunków polityki, których głównym celem jest tworzenie optymalnego środowiska umożliwiającego wynalezienie i tworzenie tego rodzaju leków biotechnologicznych w Europie, co pozwoli branży biotechnologicznej na sprostanie oczekiwaniom wiązanym z innowacjami w ochronie zdrowia w ciągu następnych kilku lat, w tym spełnienie niezaspokojonych dotąd potrzeb medycznych. Biotechnologia jest sektorem strategicznym dla ochrony zdrowia - 50 procent wszystkich nowych leków pochodzi z tego źródła, zwłaszcza najbardziej innowacyjne leki stosowane w leczeniu lub w profilaktyce zawałów mięśnia sercowego, stwardnienia rozsianego, raka sutka, mukowiscydozy, białaczki i innych chorób, w tym chorób rzadkich. Blisko 250 milionów pacjentów korzysta już z postępów poczynionych w dziedzinie biotechnologii, zarówno w zakresie diagnostyki, jak i leczenia. Wielu pacjentów nie ma jednak dostępu do leczenia i wiele chorób nadal pozostaje nieleczonych. Przedstawiając "Manifest" w Brukseli, przewodniczący Rady Ochrony Zdrowia EuropaBio, dr Andrea Rappagliosi, powiedział: "Intencją naszą jest nakreślenie programu polityki, która ma wprowadzić do ochrony zdrowia ludzkiego podejście w większym stopniu zorientowane na pacjenta. Nastąpi to dzięki zapewnieniu innowacyjnego i dynamicznego rozwoju produktów, które znacząco poprawią jakość życia chorych oraz pozwolą spełnić niezrealizowane dotychczas potrzeby medyczne". "Manifest" określa siedem priorytetów: - Rola ekonomicznej oceny leków biotechnologicznych oraz powstających technologii; - Biopodobne produkty lecznicze: podnoszenie wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa - z punktu widzenia zdrowia publicznego; - Leki sieroce: realizacja europejskiego marzenia; - Przełamywanie kolejnych barier w dziedzinie medycyny za pomocą powstających produktów inżynierii komórkowej i tkankowej; - Bioetyka jako nieoceniony element dzisiejszego sektora ochrony zdrowia; - Diagnostyka i leki innowacyjne wspólnie działają na rzecz: terapii celowanych, zwiększenia roli genetyki i farmakogenetyki; - Biotechnologia dla biotechnologii: w przypadku, gdy wielkość ma znaczenie: tworzenie przyjaznego środowiska dla MŚP oraz branży biotechnologicznej. "Biotechnologia w ochronie zdrowia, ze swoimi wyjątkowymi możliwościami odkrywania ukrytych przyczyn choroby, przedstawia rozwiązania problemów najbardziej niszczycielskich chorób na świecie, takich jak nowotwory, choroby zakaźne oraz choroby autoimmunologiczne", stwierdził Johan Vanhemelrijck, Sekretarz Generalny EuropaBio. "Jest to kluczowa technologia w procesie opracowywania nowych terapii w ochronie zdrowia oraz ważny czynnik wzrostu, ponieważ ponad 50 procent przyszłych leków będzie otrzymywane dzięki tej technologii." W lutym EuropaBio, we współpracy z France Biotech oraz oficjalnymi organami francuskiej branży farmaceutycznej, opublikowało pierwsze naukowe opracowanie na temat oddziaływania leków uzyskanych dzięki biotechnologii na jakość życia oraz średnią długość życia pacjentów. BioImpact podkreśla poważne postępy poczynione w wyniku wieloletnich badań. Leki biotechnologiczne i inne zastosowania biotechnologiczne stanowią olbrzymi i wciąż rosnący segment leków innowacyjnych (w 2003 r. leki biotechnologiczne stanowiły 35 do 40 procent leków dopuszczonych do obrotu). Wiele z tych cząsteczek opracowano w Stanach Zjednoczonych. W celu zagwarantowania stałego dostępu do jak najbardziej innowacyjnej opieki medycznej, konieczne jest stworzenie optymalnych warunków umożliwiających wynajdowanie i opracowywanie tego rodzaju leków biotechnologicznych w Europie. Manifest ukazuje się zaledwie jeden dzień po opublikowaniu mniej optymistycznego raportu naukowego na temat najbliższej przyszłości farmakogenetyki. Brytyjskie Towarzystwo Królewskie opublikowało dokument, opracowany przez roboczą grupę ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia, przemysłu i badań, który ostrzega przed zbyt wygórowanymi oczekiwaniami w tym zakresie: "Lekarstwa "na miarę": nadzieje a rzeczywistość". Raport kończy się stwierdzeniem, że jakkolwiek przyszłość tzw. lekarstw "na miarę" jest obiecująca, to jednak upłynie jeszcze 10 do 15 lat, zanim ich stosowanie się upowszechni. Według autorów, dziedzina ta nadal jest w powijakach, lecz zrozumienie sposobu, w jaki czynniki genetyczne wpływają na reakcję danej osoby na dany lek, mogłoby sprawić, iż nowe i istniejące procesy leczenia stałyby się bezpieczniejsze i bardziej skuteczne. Klinicyści i firmy farmaceutyczne będą nadal preferować leki, które działają niezależnie od różnic genetycznych, lecz, w przypadku gdy nie będzie to możliwe, leki farmakogenetyczne, w połączeniu z odpowiednim badaniem diagnostycznym, odgrywać będą coraz większą rolę. Jak wynika z tego raportu, konieczne są badania kliniczne na dużą skalę, aby ocenić opłacalność opracowywania i stosowania terapii farmakogenetycznych, jak również potrzeby inwestycyjne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W przypadku leków nowych, badania te będą prowadzone przez przemysł farmaceutyczny, natomiast w przypadku leków istniejących należy stymulować badania poprzez wykorzystywanie funduszy publicznych w ramach partnerstw publiczno-prywatnych pomiędzy organizacjami charytatywnymi prowadzącymi badania medyczne, placówkami zdrowia publicznego oraz branżami farmaceutyczną i diagnostyczną.

"Manifest Ochrony Zdrowia" można pobrać ze strony internetowej:
www.europabio.org/HC%20Manifesto/manifesto_final%20050913.pdf Raport "Lekarstwa "na miarę": nadzieje a rzeczywistość" znajduje się na stronie: www.royalsoc.ac.uk/displaypagedoc.asp?id=15874

Źródło: CORDIS

KOMENTARZE
Newsletter