Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Osiem skomercjalizowanych wynalazków Uniwersytetu Jagiellońskiego!
Redakcja portalu, 18.11.2015
Intensywne negocjacje brokerów Centrum Transferu Technologii CITTRU z polskimi i zagranicznymi kontrahentami prowadzone w ostatnich miesiącach przyniosły znakomite wyniki: podpisano siedem licencji na komercyjne wykorzystanie wynalazków opracowanych przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jedną umowę sprzedaży technologii.

W grupie sfinalizowanych porozumień znalazły się m.in. dwie umowy licencyjne dla wynalazków z dziedziny chemii podpisane ze spółkami spin-out założonymi przez ich twórców pochodzących z UJ. Firma HussarTech zajmować się będzie dalszym rozwojem i komercyjnym zastosowaniem wynalazku pt. „Hybrydowy materiał zawierający nanocząstki srebra, sposób wytwarzania materiału hybrydowego oraz jego zastosowanie”, natomiast firma Inphocat zakupiła licencję na wynalazek pt. „Kompozyt zawierający chitozan i nanocząstki tlenku cynku oraz sposób jego otrzymywania”. Oba wynalazki mogą znaleźć szerokie zastosowanie m.in.  w medycynie i kosmetologii.

Ponadto sukcesem zakończyły się negocjacje z zagraniczną firmą Spherium Biomed dla wynalazku „Pyrroloquinoline derivatives as 5-HT6 antagonists, preparation method and use thereof”. Celem licencjobiorcy będzie prowadzenie dalszych badań ukierunkowanych na opracowanie nowego leku do terapii chorób o podłożu neurologicznym. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to pierwszy projekt „lekowy” skomercjalizowany przez UJ.

Pozostałe umowy licencyjne obejmują technologie informatyczne, w tym program pod nazwą „Technologia wirtualnych pacjentów”, dla której licencję zakupiła firma Braas Research and Development.

Poza udzielonymi licencjami CTT CITTRU brało udział w sprzedaży firmie Angionica wynalazku pt. „Metoda oceny funkcji śródbłonka naczyniowego oparta na pomiarze zmian fluorescencji skóry wywołanych zaburzeniami przepływu krwi” opracowanego w ramach współpracy naukowców z UJ i Politechniki Łódzkiej. 

Dzięki nowym licencjom UJ zapewnił sobie optymalną strukturę dochodów z komercjalizacji technologii. Uczelnia będzie czerpała korzyści nie tylko z tytułu opłat wstępnych. Licencjobiorcy zobowiązani będą także do przekazywania opłat za osiągnięcie tzw. kamieni milowych oraz części przychodów ze sprzedaży produktów opracowanych z wykorzystaniem wynalazków. 

Dalsze informacje na temat portfolio technologicznego UJ znajdują się na stronie internetowej www.sciencemarket.pl.

 

 

KOMENTARZE
Newsletter