Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
ORBIS na Horyzoncie
ORBIS na Horyzoncie
1 marca 2018 roku, Instytut Farmaceutyczny (IF) rozpoczął realizację czteroletniego (2018-2022) projektu ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internship Support), w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) Programu Ramowego Horyzont 2020 (H2020-MSCA-RISE-2017).

Inicjatywa utworzenia międzynarodowego konsorcjum i całego projektu powstała w IF w Warszawie, a jej autorem jest dr Piotr Rudzki, Kierownik Zakładu Farmakokinetyki. Na potrzeby realizacji programu, powstało Konsorcjum składające się z 9 instytucji akademickich i komercyjnych z Europy i USA.

W ramach Programu pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami, nastąpi wymiana pracowników służąca poszerzaniu i transferowi wiedzy, zdobywaniu nowych umiejętności oraz opracowywaniu nowych publikacji i patentów.

Funkcję lidera Konsorcjum będzie pełnił Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP). Koordynatorem projektu została prof. dr hab. Janina Lulek, Kierownik Zakładu Technologii Farmaceutycznej z UMP, a współkoordynatorem prof. dr hab. Andrzej Kutner z IF.

Projekt stanowi odpowiedź na aktualne wyzwanie naukowe, gospodarcze i społeczne, jakim jest zwiększenie skuteczności i produktywności procesu rozwoju leków, zarówno innowacyjnych, jak i generycznych. Drogą do sukcesu jest interdyscyplinarna współpraca przedstawicieli instytucji akademickich z sektorem R&D podmiotów komercyjnych, w celu integracji badań nad lekiem. Wysokość dofinansowania Projektu dla Instytutu wynosi ponad 819 tys. EUR.

Wśród pozostałych partnerów w Konsorcjum znajdują się: Trinity College Dublin (Irlandia), Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia), Applied Process Company Ltd. (Irlandia), Farmak JSC (Ukraina), Physiolution GmbH (Niemcy), Zentiva k.s. (Czechy) oraz Rutgers University (USA).

Zespołami naukowymi, oprócz wymienionych powyżej prof. dr hab. Lulek i prof. dra hab. Kutnera, kierują: prof. Lidia Tajber, z Trinity College Dublin (Irlandia), prof. Bożena Michnik-Kohn z Rutgers, The State University of New Jersey (USA), prof. Anne Juppo z University of Helsinki (Finlandia), dr Oleg Syarkevych z firmy Farmak JSC z Kijowa (Ukraina), dr Aleksandra Dumicic z firmy Zentiva k.s. z Pragi (Czechy), dr Sharon Davin z firmy Applied Process Company Ltd. Z Dublina (Irlandia) oraz dr Grzegorz Garbacz z firmy Physiolution GmbH w Greifswald (Niemcy).

Instytut Farmaceutyczny w Warszawie

www.ifarm.eu

KOMENTARZE
Newsletter