Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ochrona zdrowia łączy siły ze światem biznesu, aby wspólnie dbać o środowisko
Ochrona zdrowia łączy siły ze światem biznesu, aby wspólnie dbać o środowisko

26 marca br. odbyła się inauguracja Zielonej Koalicji dla Zdrowia. To nowa i ważna inicjatywa założona wspólnie przez podmioty instytucjonalne, szpitale oraz partnerów biznesowych na rzecz działań ESG w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. To istotny krok w kierunku polepszenia dobrobytu nas wszystkich, z uwagi choćby na fakt, że sektor ten odpowiada na świecie aż za 4% globalnej emisji dwutlenku węgla – to więcej niż lotnictwo czy żegluga.

 

 

Rosnąca globalna populacja, malejące zasoby naturalne i narastające zagrożenie zmianą klimatu sprawiają, że zrównoważony rozwój nie jest już wyborem, lecz koniecznością. Rozpoczęcie tej misji to wielki krok w kierunku przyszłości sektora medycznego, ponieważ szpitale i system ochrony zdrowia również przyczyniają się do nasilania negatywnych czynników środowiskowych, które z kolei wpływają na zdrowie. 

Inicjatorami Koalicji są Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO z Zakładem Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego. Jednym z partnerów Koalicji została firma Ecophon Saint-Gobain, która dostarcza produkty do wyciszania pomieszczeń m.in. w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia, prowadząc jednocześnie transparentną politykę środowiskową. – Działania na rzecz podnoszenia dobrostanu i poprawiające jakość opieki zdrowotnej są dla nas niezmiennie ważne. Od lat koncentrujemy się przede wszystkim na odpowiednim środowisku akustycznym w placówkach medycznych, które łączy także podejście do strategii ESG. Poza tym nasze produkty akustyczne charakteryzują się niskim śladem węglowym i nadają się do recyklingu – oba te czynniki przyczyniają się do minimalizowania wpływu na środowisko. Te cele chcemy wspólnie z Zieloną Koalicją realizować – mówi Monika Sadłowska, członkini Zielonej Koalicji z ramienia partnera Ecophon Saint-Gobain.

Koalicja na rzecz promowania zdrowia środowiskowego

– W tworzeniu Koalicji wyrażamy przekonanie, że wspólna i interdyscyplinarna działalność na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia może przynieść najskuteczniejsze efekty. Zielona Koalicja dla Zdrowia ma za zadanie – we współpracy z ekspertami – rozpowszechniać i propagować modele zrównoważonego rozwoju, działać na rzecz minimalizowania negatywnego wpływu środowiskowego, zapobiegać zdrowotnym skutkom środowiskowych zagrożeń oraz wpływać na poprawę jakości zrównoważonego zarządzania w sektorze ochrony zdrowia – dodaje dr Agnieszka Sznyk, prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Oprócz szerokiego promowania założeń zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia środowiskowego koalicja zakłada prowadzenie działań edukacyjnych, m.in. stworzenie bazy wiedzy i organizowanie konferencji, prace nad standardami dotyczącymi analiz śladu środowiskowego czy kryteriów zielonych zamówień.

Kto jest członkiem Koalicji?

Partnerami instytucjonalnymi Koalicji są m.in.: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii, Szpitale Pomorskie, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS i Centrum Zdrowia Dziecka. Inicjatywa została objęta patronatem ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Oprócz Ecophon Saint-Gobain partnerami biznesowymi są m.in. Philips Healthcare CEE, Adamed Pharma, Essity i Medtronic Poland.

Źródła

Fot. Biuro prasowe Magnolia public relations

KOMENTARZE
Newsletter