Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowe wytyczne przechowywania i archiwizowania dokumentacji medycznej - relacja z konferencji
Nowe wytyczne przechowywania i archiwizowania dokumentacji medycznej - relacja z konferencj
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia od 1 sierpnia 2014r. wszystkie podmioty lecznicze będą miały obowiązek wprowadzenia zmian związanych ze sposobem przechowywania, generowania oraz udostępniania dokumentacji medycznej. Wczoraj odbyła się konferencja pt. "Elektroniczna dokumentacja medyczna - aktualny stan prawny, nowe technologie i możliwości finansowania inwestycji" dotycząca aktualnego stanu prawnego. Podczas sesji zaprezentowane zostały narzędzia, nowe technologie oraz możliwości finansowania inwestycji związanych z wprowadzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej.

W związku ze zbliżającym się obowiązkiem digitalizacji dokumentacji medycznej, rodzą się obawy dotyczące przetwarzania i przechowywania danych pacjentów. Dane medyczne, jak wiadomo, należą do danych szczególnie wrażliwych, które można przetwarzać w celu sensu stricto medycznym przy zachowaniu pełnej gwarancji danych osobowych. Mimo tego, że elektroniczna dokumentacja medczna ma prowadzić do ułatwienia pracy personelu medycznego, skrócenia kolejek pacjentów i ogólnie unowocześnić system opieki medycznej, może nieść początkowo pewne utrudnienia. Znamienne jest, że pojawia się wiele firm oferujących rozwiązania ułatwiające przeprowadzenie bezpiecznej cyfryzacji dokumentacji medycznej. "Przegląd" systemów, wątpliwości i spostrzeżeń a także nowoczesnych rozwiązań miał miejsce na konferencji "Elektroniczna dokumentacja medyczna - aktualny stan prawny, nowe technologie i możliwości finansowania inwestycji".

Podczas spotkania przedstawiono między innymi mechanizm działania systemu PACS (Picture Archiving and Communication System). Jest to system archiwizacji i dystrybucji obrazów, którego celem jest obsługa informatyczna zadań wykonywanych w ramach diagnostyki obrazowej. Najważniejszą cechą dobrego systemu PACS jest obsługa protokołu DICOM (Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie, norma opracowana dla potrzeb ujednolicenia wymiany i interpretacji danych medycznych). Generowane są w nim obrazy – pozwala to na współpracę systemów i urządzeń pochodzących od różnych producentów. O krok dalej idą urządzenia, które obsługują także otwarte standardy komunikacji w środowisku medycznym, czyli HL7 (Health Level Seven, standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych) oraz wspierają profile IHE. Obok systemu PACS zostały również opisane możliwości telekonsultacji w medycynie (ma to znaczenie zwłaszcza dla teleradiologii - skraca czas oczekiwania na opis badania).

 Dane medyczne stanowią oromny zasób informacji, muszą być odpowiednio zabezpieczone. Często zwyczajna serwerownia nie spełnia już tego wymogu. Jako zabezpieczenie niebezpieństwami, jakie mogą być związane z gromadzeniem danych w tradycyjnych serwerowniach przedstawiono mechanizm działania Data Center. Są to Systemy baz danych, pamięci masowe oraz prywatne chmury obliczeniowe dla przedsiębiorstw, również dla placóek medycznych. Płacąc odpowiedni abonament, firma wynajmująca może być spokojna o swoje dane - są one monitorowane i nie grozi im utrata.

Przeprowadzenie dokumentacji medycznej w formę cyfrową jest procesem, który trzeba zaplanować - do tego potrzebni są informatycy, którym nie obce są pojęcia medyczne. Aby proces przebiegł sprawnie, potrzebna jest analiza kosztów, ciągłe jego monitorowanie - poprawa błędów. 

Podczas spotkania wiele przedstawicieli pokazało nowoczesne rozwiązania, których celem jest usprawnienie obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej, zarzadzanie dokumentami, nowe narzedzia pracy. zostały zaprezentowane również elektroniczne systemy dostarczające informacji, w celu ułatwienia podejmowania decyzji klinicznych (Decision Support Systems).  Krzysztof Gajda z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawił dane z historii pacjentów leczonych w podmiotach leczniczych w celu wyjaśnienia na czym polega  analityka byłych pacjentów pod kątem podejmowania przyszłych decyzji. Omówione zostały przykłady systemów prezentujące szerokie dane w tym epidemiologiczne.  Ostatnia prelegentka – Agnieszka Sieńko z  kancelarii radcy Prawnego, wyjaśniła w jaki sposób, w oparciu o podstawy prawne, powinna być prowadzona elektroniczna dokumentacja medyczna. Na czym polegają różnice między elektroniczną, a tradycyjną dokumentacją medyczną w świetle nowych regulacji prawnych oraz jakie obowiązki będą spoczywać na administratorach. Konferencję zamknął panel dyskusyjny prowadzony przez Michała Pacholacha.

Warto przypomnieć, że w Polsce ochroną danych osobowych zajmuje się GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontroluje on zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Anna Staszewska i Magdalena Szkup

KOMENTARZE
Newsletter