Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowe strategie leczenia cukrzycy poszukiwane przez polskich naukowców

Eksperci z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzą obiecujące badania kliniczne nad cukrzycą typu 1, dążąc do zachowania resztek funkcji trzustki u dzieci. Przy okazji przypadającego 14 listopada Światowego Dnia Cukrzycy warto zwrócić uwagę na projekt „FootCell”, finansowany przez Agencję Badań Medycznych, który bada potencjał komórek macierzystych w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej. Ta inicjatywa rzuca światło na obiecujące nowe kierunki walki z cukrzycą, kładąc fundamenty pod lepsze perspektywy dla pacjentów na całym świecie.

 

Zachowanie resztek funkcji trzustki

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego starają się znaleźć terapię, której celem będzie zachowanie resztek funkcji wydzielniczej trzustki u pacjentów z cukrzycą typu 1. Taki zabieg miałby na celu stabilizację przebiegu choroby poprzez lepszą kontrolę metaboliczną. Badacze planują zanalizować wpływ fenofibratu na utrzymanie funkcji komórek beta trzustki u dzieci z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1. Zaplanowane jest przeprowadzenie wieloośrodkowego badania klinicznego z zastosowaniem randomizacji, podwójnie ślepej próby i kontrolą placebo. W badaniu weźmie udział 102 dzieci w wieku 10-17 lat, u których niedawno zdiagnozowano cukrzycę typu 1. Badanie będzie prowadzone w Klinice Pediatrii UCK WUM oraz Klinice Endokrynologii i Diabetologii IPCZD w Warszawie. Wybór dzieci do grupy leczonej fenofibratem doustnie vs. placebo będzie losowy, a badanie potrwa rok. Naukowcy mają nadzieję, że wyniki badania przyczynią się do utrzymania funkcji komórek trzustki u dzieci, co może poprawić kontrolę nad cukrzycą, zmniejszyć ryzyko przewlekłych powikłań i wpłynąć na redukcję śmiertelności. Istnieje także szansa na tymczasowe odstawienie insuliny oraz nowe podejście do taniej prewencji trzeciorzędowej cukrzycy typu 1. Badanie jest finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych.

Leczenie ran za pomocą komórek macierzystych u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej

Cukrzyca, ze względu na swój rosnący zasięg i liczne powikłania, staje się chorobą cywilizacyjną. Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) to zespół objawów zaawansowanej cukrzycy, obejmujący m.in. przewlekły stan zapalny z owrzodzeniem na stopie. W Polsce jest to powód licznych hospitalizacji pacjentów diabetologicznych, a ZSC zajmuje pierwsze miejsce wśród przyczyn nieurazowych amputacji kończyn dolnych w krajach rozwiniętych. Projekt o nazwie „FootCell” ma na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności leczenia zaawansowanego produktu zawierającego żywe komórki adipocytów macierzystych w terapii zespołu stopy cukrzycowej. Produkty te, zawierające allogeniczne komórki macierzyste pobrane z tkanki tłuszczowej, zostaną opracowane i wytwarzane w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (LBBK WUM) pod kierunkiem prof. Małgorzaty Lewandowskiej-Szumieł, specjalistki w dziedzinie inżynierii tkankowej i stosowania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. Produkty lecznicze będą podawane pacjentom w dwóch warszawskich ośrodkach zajmujących się leczeniem cukrzycy. Koordynatorem badania klinicznego jest dr hab. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, diabetolog z doświadczeniem w leczeniu pacjentów z cukrzycą oraz prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Wszystkie zaangażowane jednostki liczą na rozszerzenie wiedzy na temat działania produktu leczniczego zawierającego komórki macierzyste tkanki tłuszczowej oraz poznanie molekularnych mechanizmów gojenia się ran w zespole stopy cukrzycowej.

Źródła

Fot. LBBK WUM

KOMENTARZE
Newsletter