Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowe spektrofotometry UV/VIS – szybkie, dokładne, kompaktowe i niezawodne
Nowe spektrofotometry UV/VIS – szybkie, dokładne, kompaktowe i niezawodne
Spektrofotometria UV/VIS jest powszechnie stosowana w wielu gałęziach przemysłu w kontroli jakości i w badaniach naukowych. Nowe spektrofotometry UV/VIS Excellence METTLER TOLEDO spełniają wszystkie stawiane przed nimi wymagania, ponieważ mają kompaktową konstrukcję i szybko dostarczają dokładne wyniki badań. Niektórzy nasi klienci przetestowali te instrumenty w swoich standardowych procesach badawczych realizowanych techniką UV/VIS. Oto, co powiedzieli…
 
Firma Mayoly Spindler, Francja – spektrofotometr UV7
 
Firma farmaceutyczna Mayoly Spindler S.A.S., mająca swoją siedzibę we francuskim mieście Chatou, specjalizuje się w opracowywaniu i marketingu produktów farmaceutycznych obejmujących miękkie kapsułki, syropy, działające miejscowo kremy dermatologiczne oraz czopki. Prowadzi rygorystyczną kontrolę jakości aktywnych farmaceutyków (API), wykorzystując w tym celu również spektrofotometry UV/VIS. Spektrofotometr UV7 Excellence METTLER TOLEDO z oprogramowaniem LabX jest wykorzystany do oznaczania zawartości aktywnego farmaceutyku Guajakolu w czopkach bronchorektyny. Absorbancja jest mierzona przy wybranej długości fali. Zawartość aktywnego farmaceutyku jest odczytywana z krzywej kalibracyjnej.
Pracownicy przekonali się, że interfejs użytkownika jest prosty i intuicyjny. Użyteczna okazała się funkcjonalność powiększania wybranego obszaru widma. Niezmiernie ważna jest również funkcjonalność zarządzania prawami użytkowników. Umożliwia ona przypisanie praw „administratora” lub „użytkownika”. Pracownicy byli pod szczególnym wrażeniem możliwości oprogramowania LabX, w tym opcji ponownej oceny pozwalającej odczytywać absorbancję przy różnych długościach fal, co jest bardzo przydatne, ponieważ pozwala korygować błędy wprowadzania danych.
 
Firma Clarins, Francja – spektrofotmetr UV7
 
Dobrze znanej francuskiej firmy Clarins specjalizującej się w produkcji kosmetyków nie trzeba bliżej przedstawiać. Produkty firmy takie jak kremy do rąk, mleczka do opalania i kosmetyki do makijażu są sprzedawane na całym świecie. Firma Clarins korzysta ze spektrofotometrów UV/VIS w kontroli jakości surowców oraz w obszarze badań i rozwoju. Do najważniejszych aplikacji należą: identyfi kacja widm w powiązaniu z referencyjną bazą danych oraz oznaczanie stężenia i czystości na podstawie absorbancji.
Pracownicy laboratorium Clarins dostrzegli wiele zalet spektrofotometru UV7. Wśród nich wymienić można: kompaktową konstrukcję, krótki czas pomiaru oraz łatwe podłączenie automatycznego podajnika próbek z łaźnią wodną, ponieważ używany obecnie instrument wymaga ustawienia w niebezpiecznej pozycji w celu podłączenia wymaganych rurek. Po podłączeniu oprogramowania LabX istnieje możliwość zmiany parametrów po wykonaniu pomiarów w celu przeliczenia wyników. Można również automatycznie przenosić dane z wagi do metody. Oprogramowanie LabX pozwala także gromadzić raporty w formie elektronicznej jako pliki pdf lub bezpośrednio w oprogramowaniu i drukować je, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 
MAPEI, Italy – UV7
 
Grupa MAPEI jest wiodącym producentem klejów i produktów chemicznych stosowanych w przemyśle budowlanym. Laboratorium MAPEI zazwyczaj wykorzystuje spektrofotometry UV/VIS do ilościowego oznaczania różnych substancji w próbkach. Zawartość jest oznaczana przy określonych długościach fal. Wynik absorbancji jest porównywany z absorbancją roztworów wzorcowych o znanym stężeniu. Najpierw jednak trzeba sporządzić krzywą wzorcową, a to umożliwia technologia diodowa oraz interfejs użytkownika z systemem wparcia w spektrofotometrze UV7. Mniejsze jest również prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Dokładne i precyzyjne wyniki są uzyskiwane praktycznie bez żadnego wysiłku.
 
Eawag, Szwajcaria – spektrofotometr UV5Nano
 
Szwajcarski Federalny Instytut Nauk o Morzu i Technologii Eawag jest wiodącym instytutem prowadzącym badania naukowe i działalność edukacyjną oraz dostarczającym usługi konsultingowe.
Pan Thomas Fleischmann prowadzi środowiskowe laboratorium mikrobiologiczne, w którym realizowane są bioaplikacje wykorzystujące spektrofotometry UV/VIS. Korzystając ze spektrofotometru
UV5Nano METTLER TOLEDO, pan Fleischmann wykonał oznaczeniestężenia białka przy pomocy wstępnie zdefi niowanej bioaplikacji BSA oraz stosując technikę Bradforda i wykonał skan czułego na pH widma nieznanej substancji.
Spektrofotometr UV5Nano przypadł panu Fleischmannowi do gustu, ponieważ posiada intuicyjne oprogramowanie. Dodatkową zaletą instrumentu zdaniem pana Fleischmanna jest jego kompaktowa konstrukcja, dzięki czemu spektrofotometr zajmuje niewielką powierzchnię na stole laboratoryjnym. W tym przypadku dostrzeżono również ogromną użyteczność funkcjonalności powiększania widma. Spektrofotometr wyróżnia się także spośród innych instrumentów tego typu bardzo dobrze przemyślaną konstrukcją uchwytu kuwety, ponieważ pozwala wkładać kuwetę bez żadnego wysiłku.
KOMENTARZE
Newsletter