Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowa lista leków refundowanych obowiązuje od 1 września

Od 1 września 2021 r. obowiązuje nowa lista refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Udostępniono także wykaz leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których podano urzędową cenę zbytu. Ponadto, w przypadku wielu produktów leczniczych, m.in. leków na cukrzycę, ustalono dodatkowy zakres wskazań.

 

 

Aktualny wykaz refundacji uwzględnia m.in. doustny preparat przeciwwirusowy – Aciclovir Aurovitas – dostępny w trzech dawkach: 200 mg, 400 mg oraz 800 mg, którego substancją czynną jest acyklowir. Odpłatność powyższego leku wynosi 50% bez względu na dawkę. Acyklowir w zainfekowanych komórkach podlega procesowi fosforylacji do czynnego trifosforanu acyklowiru, hamującego syntezę wirusowego DNA. Dzięki tej aktywności jest skuteczny przeciwko takim wirusom jak: wirus opryszczki typu 1 i 2, wirus cytomegalii, wirus ospy wietrznej i półpaśca oraz wirus Epsteina-Barr.

Udostępniona lista zawiera też kilka leków związanych ze zdrowiem psychicznym. Możemy wyróżnić m.in. lek przeciwpsychotyczny – amisulpiryd – obecny w preparacie o nazwie Amisan w dawce 200 mg, przeznaczony do walki ze schizofrenią, a także agomelatynę (Agomelatyna Egis 25 mg) – lek przeciwdepresyjny dla dorosłych oraz aripiprazol (w preparacie Aripiprazole Aurovitas/Aripiprazole Apotex w dawce 15 mg), dla osób cierpiących na schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową lub pacjentów z zespołem Tourette'a ze specjalnym wskazaniem.

Dodatkowo refundacją objęto także wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu – produkty z kortykosteroidami i lekami antycholinergicznymi, ze wskazaniem do ,,leczenia podtrzymującego u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów beta 2 lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta 2 i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych’’. Preparatem na ich bazie jest Trimbow –  aerozol inhalacyjny w postaci roztworu, którego odpłatność wynosi 30%.

Refundacja dotyczy również zupełnie nowych leków, w tym ipilimumabu, znajdującego się w preparacie Yervoy, będącym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym o działaniu przeciwnowotworowym. Jednym z najbardziej wyczekiwanych leków refundowanych jest tisagenlecleucel (produkt leczniczy ma nazwę Kymriah i jest formą terapii typu CAR-T), stosowany w przypadku nawrotowej lub ostrej białaczki limfoblastycznej, opornej na leczenie, przeznaczony dla chorych dzieci, młodzieży i dorosłych do 25. r.ż. włącznie. Pacjenci nie będą musieli pokrywać kosztów związanych z zakupem tych leków. Nowo dodanym bezpłatnym lekiem jest także trientinum tetrahydrochloridum – substancja czynna w produkcie Cuprior do stosowania doustnego u pacjentów z chorobą Wilsona.

Ogólne przedstawienie liczbowe zmian prezentuje się następująco:

- do nowego wykazu refundacji dodano 75 leków lub dodatkowych wskazań,

- 33 preparaty lub wskazania nie zostały ponowione z poprzedniego obwieszczenia,

- dla wielu preparatów zmianie uległy dopłaty pacjentów do leków (dla 150 pozycji zostały one obniżone, natomiast dla 374 podwyższone).

Zmiany od 1 września br. obejmują także kobiety ciężarne, które będą mogły otrzymać bezpłatne szczepienie przeciwko grypie – dostępne szczepionki to Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra. Rząd poinformował też, iż od 1 stycznia 2022 r. kobietom w ciąży będzie przysługiwać prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych i prawo do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych w okresie połogu. Ponadto, od nowego roku zlecenia na wyroby medyczne w postaci papierowej zostaną zastąpione formą elektroniczną.

Źródła

1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-wrzesnia-2021-r

2. http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/65/

3. https://pulsmedycyny.pl/od-2022-r-bezplatne-leki-i-wyroby-medyczne-dla-mlodych-matek-1123270

4. https://www.lekinfo24.pl/aktualnosci-serwisu-lekinfo24pl/ista-refundacyjna-na-dzien-1-wrzesnia-2021-r---najwazniejsze-zmiany.html

 

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter