Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Novartis obchodzi 10-lecie działań na rzecz pacjentów na całym świecie
12.04.2006
„Dzięki przyjętej strategii stałej intensyfikacji wysiłków na rzecz ochrony zdrowia i innowacji, historia firmy jest zapisem rekordowych wyników. Najważniejszymi czynnikami wzrostu są nasze inwestycje w badania i rozwój, jak również w marketing.Firma jest powszechnie uważana za jedną z najaktywniejszych w branży pod względem opracowywania receptur nowych preparatów i oczekuje stałego wzrostu w tej dziedzinie. W roku 2006 zamierzamy złożyć wnioski rejestracyjne dla kilku nowych preparatów, oferujących znaczące korzyści kliniczne dla pacjentów, w szczególności dla preparatu Rasilez® stosowanego w leczeniu nadciśnienia tętniczego i Galvus®, stosowanego w leczeniu cukrzycy” - powiedział dr Daniel Vasella, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Prezes firmy Novartis. Celem firmy Novartis jest odpowiadanie na potrzeby pacjentów na całym świecie, poszerzanie portfolio leków innowacyjnych, wysokiej jakości leków generycznych w korzystnej cenie oraz marek dostępnych bez recepty, jak również rozwijanie programów dostępu do leczenia. Podkreślając sukcesy, jakie firma odniosła od chwili powstania w grudniu 1996 roku, dr Vasella zapewnił, że Novartis będzie nadal inwestował w innowacje, a przede wszystkim w proces opracowania receptur nowych preparatów, obejmujący obecnie 76 mieszanin w fazie rozwoju, spośród których 45 to nowe cząsteczki chemiczne (new chemical entities – NCEs). Jednocześnie można spodziewać się wzrostu znaczenia leków generycznych. Statystyki branżowe przewidują wzrost sprzedaży generyków na poziomie 11% rocznie w okresie od 2005 do 2010 roku w porównaniu do 6-procentowego wzrostu grupy farmaceutyków patentowych. Dzięki tym wzajemnie uzupełniającym się aktywnościom w dziedzinie medycyny, Novartis osiągnął pozycję wiodącej firmy w branży farmaceutycznej – firmy, która przewiduje, w jaki sposób reagować na trendy kształtujące branżę, takie jak migracje i zmiany stylu życia, oraz wysiłki krajów na całym świecie zmierzające do efektywnego zarządzania kosztami ochrony zdrowia. Dynamiczny wzrost sprzedaży, zanotowany w 2005 roku pozwolił na zapewnienie funduszy na rozwój programów dostępu do leczenia, które swoim zasięgiem objęły ok. 6.5 miliona pacjentów na całym świecie, a ich wartość w 2005 roku osiągnęła około 700 milionów dolarów. W ramach programów firma zapewnia pomoc osobom nieubezpieczonym lub dysponującym niewystarczającymi środkami finansowymi. Program terapii preparatem Gleevec®/Glivec®, wiodącym lekiem przeciwnowotworowym, stosowanym w leczeniu niektórych rodzajów białaczki i innych schorzeń, objął od czasu powstania ponad 15,5 tys. pacjentów w 70 krajach. W krajach rozwijających się Novartis udostępnia po kosztach wytworzenia Coartem® - nowatorski preparat przeciwko malarii, jak również dostarcza środki stosowane w leczeniu gruźlicy i bezpłatnie rozpowszechnia leki przeciwko trądowi.

KOMENTARZE
Newsletter