Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nie tylko apteki – wywiad z Piotrem Sucharskim, Prezesem Zarządu Grupy NEUCA
Grupa NEUCA to lider wśród dostawców produktów do aptek. Oprócz sprzedaży hurtowej, poprzez spółkę Synoptis Pharma zarządza swoimi markami produktów medycznych. W skład Grupy NEUCA wchodzi również: Agencja Reklamowa NEKK, spółka ILC (usługi informatyczne w ochronie zdrowia) oraz NEUCA Med (rozwój biznesu w segmencie podstawowej opieki zdrowotnej). O działalności spółki oraz planach na przyszłość opowiedział Piotr Sucharski, Prezes Zarządu Grupy NEUCA

 

Jaki jest główny obszar działalności Grupy NEUCA?

 Naszą podstawową działalnością jest hurtowa dystrybucja leków do aptek w Polsce, która stanowi 90% wartości sprzedaży. Zaopatrujemy także szpitale, ale nie rozwijamy tego obszaru za wszelką cenę, głównie ze względu na realizowane marże. Na wyniki finansowe NEUCA coraz większy wpływ ma również segment marek własnych – jesteśmy producentem leków. Oferujemy także inne usługi na rynku zdrowia – posiadamy spółkę informatyczną, która wspiera apteki w zakresie oprogramowania, a także spółkę marketingową obsługującą nie tylko apteki, ale także producentów.Od lipca tego roku w naszej Grupie znalazły się też przychodnie lekarskie.

Grupa NEUCA jest liderem hurtowej sprzedaży leków do aptek. Z czego wynika sukces Spółki oraz pozycja lidera na rynku? W jakim czasie od założenia, firma osiągnęła taką pozycję?

Spółka działa od 1989 roku i przez wiele lat była rodzinnym przedsiębiorstwem, działającym początkowo pod nazwą Torfarm.Właściciele pochodzący z Torunia rozwinęli ją do skali ogólnopolskiej w latach 90. Jednym z kluczowych dla spółki momentów było wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2004 r. Nasz udział w rynku hurtu aptecznego wynosił wówczas ok. 8%, a w branży było jeszcze 4 – 5 większych firm. Drugim bardzo ważnym krokiem, który zaważył na tym, że jesteśmy liderem był przełom 2006/2007 r., kiedy dokonaliśmy pierwszych znaczących akwizycji. Prowadząc transakcje przejęć kierowaliśmy się bardzo ważnym aspektem naszego działania: filozofią niekonkurowania z naszymi klientami – aptekarzami. Zadeklarowaliśmy, że nigdy nie będziemy prowadzić własnych aptek. Bardzo im się to spodobało, jak również właścicielom hurtowni obsługujących apteki tradycyjne, którzy stwierdzili, że jeśli mają się z kimś połączyć, to właśnie z hurtownią, która wyznaje taką filozofię. W latach 2007 – 2009 przeprowadziliśmy kilka połączeń, które doprowadziły do tego, że osiągnęliśmy 30% udziałów w rynku. Kolejnym etapem było połączenie z ACP Pharma, co jeszcze bardziej umocniło naszą pozycję lidera.

Grupa NEUCA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jakie korzyści są z tym powiązane? Jakie warunki firma musiała spełnić by wejść na giełdę?

Dla spółki, jaką był Torfarm w 2004r., wejście na giełdę było wyzwaniem. Firma musiała spełnić ustawowe wytyczne, być przygotowaną do wypełniania obowiązków informacyjnych. Wtedy o tych wymaganiach mówiły bardzo szczegółowe przepisy. W tym okresie, główną korzyścią wejścia na giełdę była poprawa wiarygodności względem banków, instytucji oceniających ryzyko kredytowe czy producentów. Pozyskane finansowanie to kolejna korzyść, jednak nie miało ono już tak strategicznego znaczenia. Dzięki wejściu na giełdę staliśmy się lepszą firmą i to spowodowało wzrost jej wartości w oczach kontrahentów. Obecność na rynku kapitałowym przynosi szczególnie dużo korzyści małym i średnim firmom,ponieważ umożliwia im zwiększenie wiarygodności.

W tym roku Grupa NEUCA przeprowadziła transakcję przejęcia APC Pharma. Jakie długoterminowe korzyści dla firmy wynikają z takiej integracji?

Takie transakcje przeprowadza się przede wszystkim po to, by poprawić wyniki. Tego typu akwizycje powodują, że po pierwsze buduje się silną pozycje rynkową. Po drugie, wykorzystuje się efekt skali, co daje możliwość poprawy wyniku finansowego, zmniejszenia kosztów czy poprawy marży. Zakładam, że bardzo szybko osiągniemy te wszystkie efekty i będą one widoczne już w przyszłym roku. Długoterminowo istotny jest również wzrost udziałów procentowych trzech największych hurtowych dystrybutorów farmaceutyków. Po każdej takiej transakcji rynek jest bardziej skonsolidowany, przez co bardziej jesteśmy w stanie dorównać rynkom zachodnim.

Jakie wyzwania na przyszłość stawia sobie firma?

Przed nami wypełnienie prognoz finansowych i realizacja bardzo napiętego harmonogramu integracji z ACP Pharma. Połączenie tych dwóch celów jest wielkim wyzwaniem, który pragniemy zrealizować. W średnim horyzoncie, chcemy rosnąć organicznie, doskonalić serwis obsługi oraz poprawiać satysfakcję klienta. Zapewni to rosnące zainteresowanie naszą ofertą oraz ciągły wzrost dla grupy. Bardzo ważny jest dla nas rozwój segmentu marek własnych.Myślimy o 400 produktach w naszym portfolio na koniec roku. W następnych latach będą to kolejne setki nowych produktów, które mają nam przynieść coraz większy wpływ marży osiąganej w tym segmencie na łączne wyniki. Wyznaczyliśmyrównież nowe cele biznesowe. Zaczęliśmy tworzyć sieć przychodni, bacznie przyglądamy się telemedycynie, interesujemy się też innymi biznesami szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia, w których możemy odnaleźć synergię z naszą podstawową działalnością. Z tych obszarów również oczekujemy zastrzyku dodatkowej marży dla Grupy NEUCA.

W lipcu firma zainicjowała kampanię „Leki tylko z apteki”. Jaki jest cel tej akcji?

Chcemy szczerze powiedzieć o problemie przechowywania leków. Takie preparaty są niewłaściwie składowane oraz udostępniane pacjentom w złych warunkach. Znajdują się poza systemem regulowanym oraz chronionym przez prawo farmaceutyczne.Nasza Grupa przestrzega takich ograniczeń oraz wytycznych. Jestem przekonany, iż każdy produkt dostępny poza systemem aptecznym czy szpitalnym, podlega większemu ryzyku w odniesieniu do jakości przechowania czy dystrybucji niżinne preparaty chronione odrębnymi oraz bardzo szczegółowymi przepisami w branży farmaceutycznej. Z drugiej strony, akcja wspiera naszych klientów, czyli apteki tradycyjne. Mówimy jednym głosem z naszymi klientami. Realizujemy w ten sposób pewien rodzaj oczekiwania ze strony branży oraz środowiska aptekarskiego. Pod względem akcji społecznych organizowanych przez Grupę NEUCA, kampania „Leki tylko z apteki” ma pierwszorzędne znaczenie.

 

 

Piotr Sucharski - Prezes Zarządu  NEUCA S. A., największego hurtowego dystrybutora farmaceutyków w Polsce. Z sukcesem kieruje Spółką od pięciu lat i umacnia ją na pozycji lidera rynkowego. Odpowiada również za rozwój biznesu firmy w innych obszarach takich jak: zarządzanie markami własnymi, usługi informatyczne i marketingowe na rynku zdrowotnym, przychodnie lekarskie oraz działalność wydawnictw Grupy NEUCA („Świat Zdrowia”, „Moje Zdrowie”, „Magazyn Aptekarski”). Wcześniej związany ze Spółką jako Członek Zarządu ds. finansowych (od 2005 r.) i dyrektor finansowy (od 2001 r.) Przed rozpoczęciem kariery w NEUCA pełnił funkcję dyrektora finansowego w polskich firmach jak P.L.C. Leasco S.A., Press Glass sp. z o.o., Mostostal Kraków S.A.Karierę zawodowa rozpoczął w pionie finansowym Huty Sendzimira. Ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

KOMENTARZE
Newsletter