Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NEUCA zwiększa udziały w rynku i zapowiada wzrost dywidendy
Redakcja portalu, 30.08.2017 , Tagi: neuca, wyniki finansowe
NEUCA zwiększa udziały w  rynku i zapowiada wzrost dywidendy
NEUCA w pierwszym półroczu wzmocniła pozycję lidera na polskim rynku hurtu aptecznego. Zgodnie z misją Grupy, najwięcej uwagi Spółka poświęca aptekom niezależnym. Właśnie w tym obszarze firma miała w pierwszej połowie roku najsilniejszą pozycję – jej udziały w segmencie aptek niezależnych wzrosły do 31,9%, czyli o blisko 2 punkty procentowe. Mocna pozycja NEUCA to w dużej mierze efekt poprawiających się wyników satysfakcji klienta, a także wynik zacieśnienia relacji Spółki z jej klientami. Grupa intensywnie rozwija współpracę z farmaceutami w ramach programów aptecznych. Na koniec pierwszego półrocza 2017 r. uczestniczyło w nich 5333 aptek, w tym w programie Partner+ 640 apteki.

Jednocześnie w pierwszej połowie roku NEUCA znalazła się pod wpływem splotu negatywnych czynników, które przełożyły się na poziom marży i kosztów. Okres poprzedzający nowelizację prawa farmaceutycznego, wprowadzającą tzw. zasadę Apteka dla Aptekarza, został wykorzystany przez sieci apteczne do przyspieszonej konsolidacji, co wpłynęło na strukturę sprzedaży Grupy. Spółka musiała zmierzyć się też ze zjawiskiem konsolidacji producentów farmaceutycznych i ujednoliceniem przez nich warunków handlowych, co powoduje mniejsze korzyści od dostawców. Wzrost kosztów wygenerowany został także przez konieczność dostosowania się do zmian w prawie (wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi oraz dostosowanie do dyrektywy unijnej w zakresie ochrony danych osobowych). Wszystkie te zdarzenia spowodowały, że NEUCA osiągnęła wyniki niższe od oczekiwanych, czego efektem było obniżenie planu finansowego na ten rok do 100 mln zł.

Spółka ma receptę na poprawę wyników w przyszłości. Jednym z fundamentów tego planu są poprawiające się wyniki segmentu produktów własnych. Grupa notuje systematyczny wzrost sprzedaży produktów pod marką Apteo, Genoptim i Cera+. W pierwszym półroczu 2017 r. przychody z ich sprzedaży do aptek zwiększyły się o 12% do 59,3 mln zł. Coraz większe znaczenie w portfolio odgrywa marka Genoptim, skupiająca leki na receptę. Jest to najbardziej marżowa grupa produktów, której udział w ogólnej liczbie produktów stanowi już 15%. Pozytywnie na wynik całego segmentu wpływa również przekroczenie progu rentowności przez spółkę zarządzającą linią do pakowania farmaceutyków, zlokalizowaną w Swarzędzu.

NEUCA kontynuowała inwestycje w obszarze biznesów pacjenckich. W pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. sieć przychodni Świat Zdrowia powiększyła się o 14 przychodni lekarskich i liczy obecnie już 63 placówek. Grupa intensywnie pracuje również nad zwiększeniem efektywności tego obszaru, m.in. poprzed wdrożenie systemu informatycznego Kamsoft Serum.

Wśród nowych biznesów Grupy bardzo dynamicznie rozwija się Ortopedio.pl, internetowy serwis zapewniający zdalny dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz poradę fizjoterapeuty. Obecnie platforma współpracuje już z ponad 1200 aptekami w całym kraju.

Rosnąca popularność segmentu e-commerce na rynku aptecznym sprawiła, że NEUCA zbudowała innowacyjne rozwiązanie dla aptek nieobecnych dotąd w Internecie. Spółka wdrożyła w największych miastach kraju platformę zamówień aptecznych Apteline.pl. Za jej pomocą pacjent może zamówić i odebrać lek w aptece, a także skorzystać on-line z porady farmaceuty. Do końca roku z Apteline.pl ma współpracować około 800 aptek, a już dociera do 600. Platforma skupia się na obsłudze osób chorych na cukrzycę, a od niedawna również na pacjentach z chorobami serca, alergiami i astmą.

- W pierwszym półroczu zmagaliśmy się z szeregiem wyzwań, które zmieniły otoczenie rynkowe i miały negatywne przełożenie na nasze wyniki finansowe. Przez ponad 25 lat dowodziliśmy jednak, że umiemy odpowiadać i jesteśmy przygotowani na zmieniające się uwarunkowania. Mamy wiele pomysłów na wzrost zysku w przyszłości i wiele z nich już z sukcesem realizujemy. Dowodem tego są m.in. wyniki segmentu produktów produktów własnych oraz obszar biznesów zorientowanych na pacjentach. Pomimo zmian w naszym otoczeniu niezmiennie cechuje nas stabilność, o czym świadczy podtrzymanie polityki względem podziału zysku między akcjonariuszy. Dywidenda w 2018 r. znów wzrośnie, dzieje się tak co roku już od 12 lat – komentuje Piotr Sucharski, Prezes NEUCA.

KOMENTARZE
news

<Październik 2019>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Newsletter