Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NEUCA skokowo zwiększa zasięg programów aptecznych i oferuje zakup 150 tys. akcji własnych
NEUCA skokowo zwiększa zasięg programów aptecznych i oferuje zakup 150 tys. akcji własnych
Blisko 1800 aptek uczestniczy w najbardziej zaawansowanych programach aptecznych Grupy NEUCA na koniec czerwca 2019 r. W porównaniu do ubiegłego roku liczba współpracujących w tej formule klientów wzrosła o ponad 70%. Łącznie w programach i rynkowych aktywnościach Grupy uczestniczy już 5681 aptek. Co więcej, NEUCA może przeznaczyć ponad 45 mln złotych na skup 150 tys. akcji. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 302 zł. Na zamknięciu sesji 10 lipca za jeden walor spółki płacono 295 zł.

 

NEUCA w pierwszej połowie roku 2019 r. skokowo zwiększyła zasięg programów aptecznych

Grupa dostarcza szereg narzędzi, które pozwalają aptekom niezależnym mierzyć się z sieciową konkurencją. Formuła wypracowana przez NEUCA zakłada kompleksowe wsparcie bez ograniczania własności i samodzielności decyzyjnej aptekarzy. Farmaceuta decydując o przystąpieniu do określonego programu wybiera dostosowany do jego potrzeb zestaw narzędzi handlowych i marketingowych.

Z korzyści programów Partner+, Partner oraz IPRA (Indywidualny Program Rozwoju Apteki) na koniec pierwszego półrocza korzystało już łącznie 1772 aptek. Wzrost uczestników to w dużej mierze efekt rosnącej satysfakcji aptek biorących udział w programach oraz wdrożenie nowych, bardziej elastycznych form współpracy z farmaceutami.

Najszerszy wachlarz wsparcia realizowany jest w programach Partner i Partner+, w których bierze udział 992 placówek, czyli ponad 10% aptek niezależnych w kraju. W tej formule współpracy oprócz narzędzi handlowych i marketingowych apteki mają m.in. dostęp do systemów informatycznych optymalizujących ich pracę, zyskują ekspozycję na kanały sprzedaży e-commerce takie jak platforma apteline.pl i ortopedio.pl, wchodzące w skład Grupy NEUCA.

– Pod koniec roku rozmawialiśmy z aptekami, z którymi współpracujemy na temat naszych programów aptecznych. Na bazie naszych badań stwierdziliśmy, że farmaceuci pragną większej elastyczności w zakresie uczestnictwa w naszych rynkowych aktywnościach. Dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowej wersji programu IPRA oraz Partner. Efektem tych działań jest dynamiczny wzrost uczestników najbardziej zaawansowanych form współpracy, dzięki czemu możemy lepiej wspierać apteki niezależne i jednocześnie umacniać naszą pozycję rynkową – twierdzi Tomasz Pilecki, Dyrektor Departamentu Centralnego Wsparcia Niezależnych Aptek.

Partner+ już dzisiaj jest najszybciej rozwijającym się i największym programem partnerskim dla aptek. Jak wynika z danych niezależnej firmy badawczej IQVIA jest już liderem w 11 województwach, a w kolejnych dwóch pierwsze miejsce zajmuje IPRA. – Nasze programy wyróżniają się nie tylko w skali kraju, ale również Europy. Partner+ oraz IPRA wchodzą już do największej europejskiej czwórki programów kierowanych do aptek niezależnych. Warto również zwrócić uwagę, że firmy które nas wyprzedzają w tym zestawieniu to największe międzynarodowe korporacje – podkreśla Tomasz Pilecki.

Umacnianie relacji z aptekami pomaga Grupie NEUCA w osiąganiu wysokich wyników satysfakcji klienta. W pierwszym kwartale 2019 r. NEUCA osiągnęła rekordowy wysoki odczyt wskaźnik NPS (Net Promotor Score), który wyniósł 41 pkt. Tym samym spółka osiągnęła najlepszy wynik nie tylko wśród dystrybutorów, ale również małych i średnich hurtowni. Oznacza to, że NEUCA jest najchętniej rekomendowanym dostawcą leków w Polsce.

 

NEUCA ogłosiła ofertę zakupu 150 tys. akcji własnych

Ponadto NEUCA planuje skupić walory stanowiące blisko 3,3% kapitału zakładowego. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy spółki rozpoczęło się w dniu 15 lipca 2019 r., a zakończy w dniu 19 lipca 2019 r. Rozliczenie wszystkich transakcji jest planowane na 24 lipca 2019 r. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu jest Dom Maklerski mBanku.

Obecnie NEUCA posiada już 204818 akcji własnych, stanowiących 4,50% kapitału zakładowego. Spółka nie zamierza nabywać żadnych akcji własnych do czasu zakończenia trwającej oferty zakupu.

W maju br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło program skupu akcji własnych. Zgodnie z uchwałami do końca 2020 roku NEUCA może skupić do 200 tys. akcji po maksymalnej cenie 315 złotych. Od maja do 10 lipca w ramach tego programu spółka skupiła już 19 tys. akcji.

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
20
NutraFood Poland
2021-04-20 do 2021-04-22
22
24
27
Podstawy oznaczania wilgotności
2021-04-27 do 2021-04-27
28
29
1
2
Newsletter