Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Naukowa Fundacja Polpharmy od 18 lat pomaga ludziom nauki – przekazała na rozwój nauk farmaceutycznych i medycznych już ponad 21 mln zł!
Naukowa Fundacja Polpharmy od 18 lat pomaga ludziom nauki – przekazała na rozwój nauk farma
W czerwcu 2019 r. podczas oficjalnej uroczystości w Warszawie zostały wręczone granty i nagrody laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. Są wśród nich autorzy prac najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową w XVII konkursie grantowym, laureaci konkursu o stypendium doktoranckie oraz konkursu na najlepsze prace magisterskie z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski. Po raz pierwszy Fundacja przeprowadziła w tym roku konkurs na wykorzystanie nowych technik mobilnych w medycynie. Podczas uroczystości zostały zaprezentowane zwycięskie projekty i wręczone nagrody pieniężne. 18 laureatów wszystkich konkursów otrzymało w tym roku ponad 1,5 miliona złotych.

Tematem przeprowadzonej w 2018 roku XVII edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji były: „Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi”. Na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Decyzją zarządu Fundacji granty o łącznej wartości 1 148 840,00 złotych otrzymali:

• prof. dr hab. n.med. Marek Niedoszytko, Klinika Alergologii Katedry Pneumonologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł projektu: Badanie znaczenia procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych. Wartość grantu: 549 840,00 zł;

• prof. dr hab. n.med. Tomasz Sarnowski, Zakład Biosyntezy Białka Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Tytuł projektu: Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym raku nerki. Wartość grantu: 599 000,00 zł.

Naukowa Fundacja Polpharmy zgodnie ze swoją misją „Pomagamy Ludziom Nauki” wspiera rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych. Podczas uroczystości dr Wojciech Kuźmierkiewicz, Prezes Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy podsumował dotychczasowy dorobek Fundacji mówiąc – Mam przyjemność pracować na rzecz Fundacji nieprzerwanie od 2001 roku. Pierwszy konkurs na najlepszy projekt badawczy przeprowadziliśmy w 2002 roku. W 17 edycjach konkursu nadesłano 661 projektów i przyznano 72 granty naukowe o łącznej wartości 21 269 422 zł. Zakończonych zostało już 58. projektów finansowanych z grantów Fundacji.

Obserwując niespotykany dotąd rozwój nowych technik we wszystkich dziedzinach medycyny, Fundacja postanowiła podjąć współpracę z twórcami technik mobilnych. W 2019 roku przeprowadziła nowy konkurs pt.: „Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”. Do konkursu zostało zgłoszonych 45 aplikacji mobilnych. Autorom trzech najlepszych projektów Fundacja przyznała nagrody pieniężne o łącznej wartości 260 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój aplikacji. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 100 tys. zł otrzymał dr biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Norbert Żołek, dyrektor ds. badań i rozwoju w Sensoriumlab, za aplikację „4Brain” monitorującą rozwój zaburzeń neurologicznych (np. w chorobie Parkinsona i Alzheimera) za pomocą prostego testu/gry na komputery i smartfony. Drugie miejsce ex aequo i nagrody po 80 tys. zł otrzymali: dr n. med. Łukasz Kołtowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za mobilny, telemedyczny system diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów z chorobami płuc – AioCare oraz dr n. med. Izabela Rozmiłowska z Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, za aplikację mobilną "Time is brain" dedykowaną pacjentom po udarze mózgu bądź z czynnikami ryzyka.

Jerzy Starak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA w swoim wystąpieniu powiedział – Postęp technologii wyznacza nam nowy model dbania o zdrowie. Naukowcy twierdzą, że do 2050 roku co trzeci człowiek w Europie będzie mieć więcej niż 60 lat. W dobie starzejącego się społeczeństwa i chorób cywilizacyjnych, coraz większego znaczenia nabiera cyfryzacja opieki zdrowotnej, wsparcie pracowników ochrony zdrowia i udostępnianie pacjentom mobilnych usług medycznych. Wykorzystując potencjał technologii, chcemy być wsparciem dla pacjentów w trosce o długie i zdrowe życie, dostarczając kompleksowe rozwiązania prozdrowotne. Mogą być one połączeniem farmaceutyków i nowych usług, urządzeń medycznych czy platform edukacyjnych.

Na zakończenie spotkania laureaci i zaproszeni goście wysłuchali wykładu prof. Cezarego Szczylika pt. "Rola immunoterapii w leczeniu nowotworów".

Naukowa Fundacja Polpharmy to jedna z największych w Polsce organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Została założona w 2001 roku. Środki finansowe, ponad 21 mln przeznaczone na działalność statutową Fundacji, w całości pochodzą z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.  

KOMENTARZE
Newsletter