Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nanożel dostarczy lek gdzie chcesz
Nanożel dostarczy lek gdzie chcesz
Można je formować w dowolne kształty czy sprawić aby uwalniały lek przez określony, dłuższy czas. Dotychczasowe rozwiązania nie były do końca praktyczne, ponieważ każdorazowo wymagały interwencji chirurgicznej. Amerykańscy naukowcy właśnie ominęli ten problem przy pomocy... zwykłej strzykawki.

 

Naukowcy z Instytutu Technologicznego w Massachusetts (MIT) opracowali nowy sposób aplikacji substancji czynnej w postaci hydrożelu. Inżynierowie chemicy ominęli problem zabiegu chirurgicznego poprzez umieszczenie takiego żelu w strzykawce. Dzięki temu można podać jeden lub nawet kilka leków jednocześnie. Już dziś myśli się o  zastosowaniu metody w leczeniu nowotworów, zwyrodnienia plamki żółtej czy chorób serca.

Hydrożel wygląda w skali mikro jak siatka utkana z dwu części – nanocząstek wykonanych z polimeru (w tym przypadku kopolimeru PEG-PLA), które są owinięte przez nici innego polimeru, np. celulozy. Każdy łańcuch polimeru stabilizują słabe wiązania, co sprawia, że siatka jest luźna i elastyczna. Pod wpływem nacisku mechanicznego (tłok strzykawki) słabe wiązania rozpadają się, a gotowa płynna postać leku nadaje się do iniekcji.

- Udało nam się stworzyć żel, który może zmieniać swój kształt w zależności od siły nacisku. Pozwala to ścisnąć go za pomocą tłoka strzykawki, by następnie igłą wprowadzić do ustroju, bez operacji – opisuje Mark Tibbitt, jeden z głównych autorów pracy opisującej innowacyjny żel. – Dodatkowo  pracowaliśmy na bardzo prostych materiałach. Stworzenie żelu nie wymaga skomplikowanych procesów inżynieryjno-chemicznych.

Kolejną zaletą hydrożelu jest możliwość podania dwu różnych leków jednocześnie. Nanocząski PEG-PLA tworzą swoisty rdzeń, który idealnie nadaje się do umiejscowienia w nim hydrofobowych małocząsteczkowych leków (np. kryterium to spełnia wiele chemioterapeutyków). Jednocześnie polimery o charakterze hydrofilowym tworzą idealne środowisko dla dostarczania substancji rozpuszczalnych w wodzie ( np. pewne białka, przeciwciała, czynniki wzrostu). Jak dotąd badania prowadzono na modelu zwierzęcym. Po iniekcji hydrożelu zawierającego hydrofilową i hydrofobową substancję potwierdzono, że obie efektywnie dostały się do ustroju, a ich uwalnianie z hydrożelu trwało kilka dni.

Taka postać leku, w odróżnieniu od roztworu zawierającego nanocząstki, nie rozprasza się po całym organizmie. Żel pozostaje stale w miejscu podania, dzięki czemu może wykazywać działanie miejscowe w stosunku do zmienionej chorobowo tkanki (mniej działań ubocznych). Poza tym jego składniki mogą być dobrane w taki sposób, aby aplikowane substancje uwalniały się z różną szybkością.

 

struktura nanożelu

Źródła

http://www.worldpharmanews.com/research/3021-new-nanogel-for-drug-delivery

 

http://newsoffice.mit.edu/2015/self-healing-nanogel-drug-delivery-0219

 

http://www.medgadget.com/2015/02/mit-develops-self-healing-nanogels-drug-delivery.html

KOMENTARZE
news

<Styczeń 2020>

pnwtśrczptsbnd
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
31
1
2
Newsletter