Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nanoemulsja opracowywana przez InventionBio będzie dofinansowana przez PARP kwotą 16,5 mln zł
Nanoemulsja opracowywana przez InventionBio będzie dofinansowana przez PARP kwotą 16,5 mln

InventionBio, spółka powiązana z Boruta-Zachem S.A. (w trakcie zmiany nazwy na Hub.Tech S.A.) działająca w branży biotechnologii, otrzymała rekomendacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowaniew wysokości 16,5 mln zł. Spółka pracuje nad wdrożeniem linii technologicznej w skali przemysłowej do produkcji nanoemulsji, wykorzystywanejw transferze substancji aktywnych w kosmetykach i farmaceutykach. Całkowity koszt projektu został określony na około 30 mln zł, a jego zakończenie planowane jest na przełom III i IV kwartału 2021 r.

 

Projekt InventionBio dotyczy obszaru nanotechnologii, a jego celem jest wprowadzenie na rynek produktu, który posiada znacząco lepsze parametry i funkcjonalności w stosunku do obecnie stosowanych bionośników. Technologia opracowana przez spółkę w zakresie nanoemulsji została szeroko opisana w artykule „Nanoemulsion Stabilized by Safe Surfactin from Bacillus Subtilis as a Multifunctional, Custom-Designed Smart Delivery System” opublikowanym 10 października w uznanym czasopiśmie branżowym „Pharmaceutics”. Nanomateriały są obecnie stosowane w kosmetyce jako tzw. nanonośniki. w których wnętrzu zamknięte są substancje aktywne, przenoszone przez barierę skórną i będące w stanie głęboko przenikać w skórę. 

– Nanotechnologia nie bez powodu nazywana jest „technologią przyszłości”. Ostatnie badania w tej dziedzinie przynoszą spektakularne efekty, co sprawia, że producenci zaczęli bardzo chętnie wprowadzać do formulacji swoich kosmetyków coraz to większe ilości nanomateriałów. Produkty powstające z ich wykorzystaniem charakteryzują się przede wszystkim lepszymi parametrami jakości oraz bezpieczeństwa, co istotnie pozytywnie wpływa na najważniejsze cechy kosmetyku determinujące jego końcową rynkową ocenę – informuje Marcin Pawlikowski, wiceprezes Boruta-Zachem.

Nanoemulsja InventionBio będzie charakteryzować się szeregiem cech oraz funkcjonalności, które dotychczas nie zostały połączone w jednym produkcie. Planowany produkt może przynieść rozwiązanie dla wielu trudności w biotechnologii, gdzie zwiększając wartość oczekiwanego, ważnego parametru produktu, jednocześnie pogorszeniu ulegają inne jego właściwości, istotne z punktu widzenia odbiorcy. Zastosowanie unikatowych komponentów (np. biosurfaktantów) otrzymanych z biorafinerii spółki pozwoli na pokonanie tych ograniczeń i umożliwi opracowanie nowych systemów dostarczania. Znacznie większa przestrzeń hydrofobowa pozwala na enkapsulację większej ilości substancji aktywnej. Wytworzony nośnik jest unikalny zarówno w skali rynku polskiego, jak i europejskiego. Potencjalna realizacja projektu może mieć w przyszłości istotny wpływ na zwiększenie przychodów grupy Boruta-Zachem.

Źródła

Fot. https://www.freepik.com/free-vector/nanotechnology-isometric-abstract-composition-with-micro-chips-fullerene-structure-mono-crystalline-carbon-nanotubes-icons_7498986.htm#page=1&query=nanotechnology&position=4

KOMENTARZE
Newsletter