Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Na straży temperatury

Utrzymanie i monitoring odpowiedniej temperatury podczas transportu i magazynowania produktów leczniczych to jedna z najważniejszych kwestii logistycznych sektora farmaceutycznego. Niewłaściwe warunki mogą uszkodzić cenne produkty. Dlatego zachowanie i bieżąca kontrola warunków środowiskowych jest niezbędnym elementem prawidłowo prowadzonego łańcucha dostaw leków.

 

 

Nowoczesne obiekty Pharmalink oraz systemy nadzoru i monitoringu temperatur, a także przeszkolony personel zapewniają odbiorcom pełne bezpieczeństwo powierzonych do transportu i składowania towarów na każdym etapie dystrybucji. Temperatura monitorowana jest w samochodach odbierających przesyłki, autach wahadłowych, komorach przeładunkowych oraz pojazdach dostarczających przesyłkę na finalnym etapie dystrybucji. Pharmalink umożliwia również, na życzenie klienta, umieszczenie dodatkowego rejestratora temperatur wewnątrz przesyłki.

Pharmalink jako uczestniczący w Narodowym Programie Szczepień wie, jak ważne jest bezpieczeństwo towaru. Mimo tego, że dotychczasowy łańcuch dostaw spełnia najwyższe standardy jakości, to firma zdecydowała się wyjść naprzeciw oczekiwaniom odbiorców i kupiła 400 przenośnych lodówek, w których kierowcy przenoszą paczki ze szczepionkami przeciwko COVID-19 z samochodów zapewniających właściwą temperaturę (2-8°C) do punktów szczepień.

Monitorowanie warunków środowiskowych

W hurtowni Pharmalink zainstalowany jest także system monitorowania warunków środowiskowych LAB-EL (LBX). System kontroluje i rejestruje wilgotność oraz temperaturę, a także – gdy potrzeba – alarmuje o odstępstwach od ustalonych zakresów temperatur. W oparciu o plany i mapy budynku można sprawdzić temperaturę w poszczególnych punktach obiektu, system generuje alarmy w ustalonych progach (alarmowym i interwencyjnym), przygotowuje harmonogramy, sprawdza trendy i sporządza statystyki. 

Kontrola warunków środowiskowych stanowi najważniejszy element całej dystrybucji farmaceutycznej, który nadzorowany jest przez Dział Temperatur Pharmalink. Temperatury są stale monitorowane przez system GPS i rejestratory temperatur zamieszczone w samochodach dostawczych i komorach przeładunkowych. Pharmalink posiada flotę ponad 600 zmapowanych dwukomorowych aut, wyposażonych w czujniki temperatury posiadające aktualne świadectwo wzorcowania. Każdy pojazd oraz magazyn, a także komora przeładunkowa podlegają okresowemu mapowaniu – m.in. weryfikacji utrzymania lub rozkładu panującej temperatury. Gdy mierzona temperatura zbliża się do wartości granicznej dla danego produktu leczniczego, osoby odpowiedzialne otrzymują alerty w formie e-maila lub SMS. W efekcie przeszkolony zespół jest w stanie natychmiast reagować na taką sytuację.

Odpowiedzialność za monitorowanie temperatur spoczywa na barkach wszystkich pracowników zaangażowanych w każdy etap łańcucha dostaw. Podczas załadunku i wyładunku przesyłki pirometrem sprawdzana jest temperatura w części ładunkowej auta. Kierowcy rozpoczynający rano dystrybucję są zobligowani do przystosowania temperatury w pojeździe jeszcze przed załadunkiem, co potwierdzają wydrukiem temperatury przekazywanym pracownikowi magazynu. Każdy odbiorca otrzymujący leki dostarczane przez Pharmalink może poprosić o taki wydruk. Istnieje także możliwość podglądu rejestru temperatur online. 

KOMENTARZE
Newsletter