Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Misja - zapewnić lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce!
Misja - zapewnić lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce!
To hasło przewodnie firmy NEUCA, czołowego dostawcy produktów i usług na rynku zdrowia w Polsce. 16 marca br. w Warszawie Zarząd grupy zorganizował konferencję prasową poświęconą podsumowaniu swoich wyników finansowych za rok 2016. Spółka umocniła pozycję rynkową i powiększyła zyski, udowadniając status lidera w branży hurtu aptecznego.

 

 

*W 2016 roku NEUCA wypracowała 111,1 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 9% więcej niż przed rokiem. Na poziomie zysku brutto bez zdarzeń jednorazowych spółka wypracowała prawie 140,2 mln zł i zanotowała 15% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w ub.r.

*NEUCA zrealizowała w 101% prognozę wyniku finansowego, zakładającą wypracowanie w 2016 roku 110 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych.

*Poprawiające się wyniki wpływają na większą dywidendę. Z zysku za ub. rok Zarząd rekomenduje wypłatę 5,75 zł za akcję, czyli o 15% więcej niż przed rokiem, a wartość dywidendy sięgnie 26,8 mln zł. Dodatkowo NEUCA prowadzi skup akcji własnych, na który może wydać do końca tego roku do 40,5 mln zł.

*Grupa w 2016 roku zanotowała przychody na poziomie 7,08 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 2% w porównaniu do ubiegłego roku. W samym czwartym kwartale przychody wyniosły 1,85 mld zł (wzrost o blisko 8%). Jednocześnie NEUCA umocniła silną pozycję lidera w branży hurtu aptecznego z 29,8% udziałami rynkowymi w grudniu 2016 roku.

*Spółka w ubiegłym roku intensywne rozwijała biznesy oferujące usługi dla pacjenta. Do końca lutego 2017 roku NEUCA zwiększyła sieć przychodni lekarskich Świat Zdrowia do 57 placówek, obejmujących zasięgiem ponad 120 tys. pacjentów. W segmencie badań klinicznych Spółka wprowadziła markę Pratia dla firm z grupy działających w tej branży. W obszarze telemedycyny NEUCA wzmocniła w ubiegłym roku kompetencje inwestując w 24% akcji firmy Telemedycyna Polska S.A., lidera polskiego rynku teleopieki kardiologicznej.

 

Otoczenie rynkowe

NEUCA w 2016 r. aktywnie pracowała nad wzmocnieniem swojej pozycji rynkowej. W efekcie w czwartym kwartale ubiegłego roku jej udziały wyniosły 29,4%, a w samym grudniu wzrosły do 29,8%. Poprawa była w dużej mierze wynikiem umocnienia w segmencie aptek niezależnych, gdzie w ostatnim kwartale 2016 r. grupa miała 31,7% udziałów vs. 29,5% w analogicznym okresie w 2015 r. Znaczący wzrost w tym segmencie jest efektem ciągłej pracy nad poprawą jakości serwisu oraz oferty kierowanej do aptek. Według raportów niezależnej firmy badawczej IMS Health spółka zajmuje pierwszą pozycję wśród giełdowych dystrybutorów pod względem satysfakcji klienta.

- Jednym z naszych głównych celów jest zapewnienie możliwie szerokiego wsparcia dla niezależnych farmaceutów, co wiąże się z maksymalizacją satysfakcji klienta. Dobre oceny jakości naszego serwisu, które osiągamy dzięki rosnącemu zaangażowaniu pracowników są niezwykle istotne dla naszego biznesu. Wysokie noty wśród farmaceutów to również efekt stałego poszerzania naszej oferty pozwalającej na zwiększenie konkurencyjności niezależnych aptek. Chcąc wspierać relacje farmaceuty z klientem, czyli pacjentem, inwestujemy w nowe obszary i stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań. Nasza aktywność w biznesach pacjenckich stwarza dla grupy możliwości dodatkowego wzrostu. Efekty tej działalności będą miały istotny wpływ na wynik netto w dłuższym terminie. W tym roku pozytywnie na zysk netto, który prognozujemy na poziomie 115 mln zł, będzie wpływał w dużej mierze wzrost rynku oraz dalsza poprawa wyników segmentu produktów własnych – komentuje Piotr Sucharski, Prezes Grupy NEUCA.

 

Wyniki finansowe

Grupa jednocześnie zwiększyła również wyniki finansowe, osiągając wzrost na wszystkich poziomach rentowności.

- Z roku na rok udaje nam się poprawiać rentowność na każdym poziomie. W roku 2016 zrealizowaliśmy nasze oczekiwania zarówno na poziomie marży brutto, jak i zysku operacyjnego. Równie wysoka dynamika kształtowała się na poziomie zysku EBITDA i na poziomie zysku netto, gdzie osiągnęliśmy kolejny rekordowy wynik w naszej 25-letniej historii. Istotnym elementem budowy tych wyników jest obszar produktów własnych (kontrybucja tego segmentu do wyniku netto na poziomie 16%). Wprawdzie zgodnie z oczekiwaniami utrzymaliśmy liczbę produktów w portfelu (ponad 400), to w ubiegłym roku skupiliśmy się na tym, by stanowiły one większą liczbę w ofercie apteki zarówno w ujęciu produktowym, jak i wartościowym (Apteo, Genoptim, CERA+) - informuje Grzegorz Dzik, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. 

Podstawowe wyniki finansowe przedstawia poniższa tabela:

(mln zł)

1-4Q 2016

1-4Q 2015

zmiana % r/r

4Q 2016

4Q 2015

zmiana % r/r

Przychody ze sprzedaży

7 076,9

6 945, 7

1,9%

1 845,7

1 714,4

7,6%

zysk brutto ze sprzedaży

714,2

677,0

5%

173,4

172,5

1%

Rentowność brutto

10,1%

9,8%

+0,3 p.p.

9,4%

10,7%

-0,7 p.p.

EBITDA

169,7

148,8

14%

38,4

32,1

20%

EBIT

139,1

119,4

17%

30,6

24,7

24%

wynik netto

111,1

101,5

10%

26,9

23,1

16%

 

Wyniki bez zdarzeń jednorazowych ukazane zostały poniżej:


(mln zł)

1-4Q 2016
skoryg.

1-4Q 2015
skoryg.

zmiana % r/r

4Q 2016
skoryg.

4Q 2015
skoryg.

zmiana % r/r

Przychody
ze sprzedaży

7 076,9

6 945, 7

1,9%

1 845,7

1 714,4

7,6%

zysk brutto

ze sprzedaży

714,2

677,0

5%

173,4

172,5

1%

Rentowność brutto

10,1%

9,8%

+0,3 p.p.

9,4%

10,1%

-0,7 p.p.

EBITDA

169,7

149,8

13%

38,4

32,1

20%

EBIT

139,1

120,4

16%

30,6

24,7

24%

wynik netto

111,1

102,3

9%

26,9

23,1

16%

 

NEUCA wykazała w ubiegłym roku również wzrost marży zysku brutto ze sprzedaży. Rentowność na tym poziomie wzrosła 0,3 punktu procentowego r/r. Jednym z fundamentów zwiększającej się marży są rosnące zyski z segmentu produktów własnych. W ubiegłym roku ta część biznesu grupy wypracowała 17,8 mln zł zysku netto, o 24% więcej niż przed rokiem. Spółka istotnie zwiększyła również sprzedaż produktów własnych do aptek. W 2016 r. wartość sprzedaży wyniosła blisko 105 mln zł, co oznacza 23% wzrost r/r.

 

Biznesy pacjenckie 

- Skupiamy się na ułatwianiu dostępu do ochrony zdrowia dla naszych pacjentów, co wyraża się w trzech kierunkach – zwiększaniu sieci przychodni lekarskich Świat Zdrowia, poszerzaniu swoich kompetencji w badaniach klinicznych, a także inwestycjach w telemedycynę. Co zaś wspiera nasz core, czyli pomoc niezależnym aptekom, zaczęliśmy inwestować w rozwiązania e-commerce – apteline.pl, pierwszą w Polsce, budowaną od podstaw platformę do zamawiania leków online, tworzącą oferty specjalne dla wybranych grup chorych oraz ortopedio.pl, oferującą porady fizjoterapeutów dla 70 tys. użytkowników regularnie odwiedzających stronę oraz współpracującą z 420 aptekami na gruncie dostaw sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - wyjaśnia Tomasz Józefacki, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju. 

Pozytywnie na rentowność na poziomie marży brutto ze sprzedaży zaczynają się przekładać również biznesy pacjenckie. NEUCA w ubiegłym roku znacząco zwiększyła zasięg sieci przychodni lekarskich działających pod marką Świat Zdrowia, w skład której wchodzi już 57 placówek. W ramach obszaru badań klinicznych grupa pozyskiwała kontrakty w nowych obszarach terapeutycznych, takich jak m.in. onkologia. Spółka istotnie wzmocniła swoje kompetencje w dziedzinie telemedycyny, rozszerzając je poprzez zakup akcji firmy Telemedycyna Polska, o opiekę telekardiologiczną.

KOMENTARZE
Newsletter