Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mieszanka leków podwajająca długość życia eukariontów
Zespół badaczy odkrył połączenie leków, które zwiększają długość życia Caenorhabditis elegans. Grupa podała kombinacje związków ukierunkowanych na różne szlaki starzenia się tego nicienia. Wyniki pokazały, że dwa rodzaje leków wydłużyły średnią długość życia eukariontów w sposób synergetyczny i w połączeniu z trzecim związkiem prawie podwoiły średnią długość życia. Daje to większy efekt niż jakiekolwiek zgłoszone wcześniej wydłużenie życia poprzez interwencję lekową u dorosłych zwierząt.

 

Badanie stanowi istotny fundament dla dalszych prac nad projektowaniem kombinacji leków, które wywołują taki sam efekt u ssaków. Wiele krajów na świecie, w tym Singapur, boryka się z problemami związanymi ze starzeniem się populacji. Jeśli uda się znaleźć sposób na przedłużenie długości życia i opóźnienie starzenia się ludzi, będzie można przeciwdziałać szkodliwym skutkom starzenia się społeczeństwa, zapewniając nie tylko korzyści medyczne i ekonomiczne, ale również lepszą jakość życia ich mieszkańców.

Zespół postanowił dowiedzieć się, w jakim stopniu można przedłużyć życie poprzez łączenie leków ukierunkowanych na kilka szlaków (leżących u podstaw mechanizmów biologicznych), o których wiadomo, że wpływają na długość życia. Jednym z przykładów takich leków jest rapamycyna, która jest obecnie podawana po przeszczepach narządów, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionych narządów przez układ odpornościowy organizmu. Jednak wcześniejsze eksperymenty przeprowadzone przez inne grupy badawcze wykazały, że wydłuża ona żywotność wielu organizmów, w tym nicieni C. elegans, muszek owocowych i myszy. Badacze podali kombinację dwóch bądź trzech związków skierowanych przeciwko różnym szlakom starzenia u C. elegans. Wyniki pokazały, że pary leków wydłużyły średni czas życia eukariontów znaczniej niż każdy z leków podawanych osobno, a w połączeniu z trzecim związkiem prawie podwoiły średnią długość życia. Efekt ten jest większy niż jakiekolwiek odnotowane wcześniej przedłużone życie u dorosłych zwierząt.

Leczenie farmakologiczne nie miało negatywnego wpływu na zdrowie nicienia. Naukowcy odkryli także, iż nicienie traktowane taką mieszanką, niezależnie od wieku, były zdrowsze i wykazywały większą procentową długość życia.

To ważny punkt dla przyszłych potencjalnych interwencji związanych ze starzeniem człowieka, gdyż lepsze zdrowie, a nie tylko zwiększona długość życia, przyniosłoby znaczne korzyści medyczne i ekonomiczne. Co więcej, korzystalibyśmy nie tylko z dłuższego życia, ale także z lat wolnych od chorób, które zazwyczaj postępują z wiekiem, takich jak chociażby zapalenie stawów, choroba sercowo-naczyniowa, rak czy choroba Alzheimera. Choroby te wymagają bardzo kosztownych terapii, zatem korzyści ekonomiczne wynikające z bycia zdrowym przez długi czas byłyby ogromne. W badaniu z 2017 r. ustalono, że jeśli stopa starzenia się obywateli USA spadłaby o 20%, rząd zaoszczędziłby 7,1 biliona dolarów na kosztach służby zdrowia w ciągu najbliższych 50 lat.

Jeden ze współodkrywców pokazał, że gatunek muszek owocowych (Drosophila melanogaster) leczonych podobną mieszanką leków także doświadczył znacznego wydłużenia życia. To, że takie dwa ewolucyjnie różne organizmy doświadczają podobnych wydłużeń życia sugeruje, że mechanizmy biologiczne, regulujące interakcje między lekami na starzenie są pierwotne. Podobne interakcje między ścieżkami starzenia mogą być ukierunkowane na ludzi.

Badanie to potwierdza, że interwencja farmakologiczna ukierunkowana na wiele szlaków starzenia jest obiecującą strategią spowolnienia procesu starzenia, a także może imponująco przedłużyć naturalny czas życia dorosłych zwierząt.

Kolejne etapy tego badania będą koncentrować się na trzech obszarach. Pierwszym będzie rozszerzenie omawianego podejścia w celu zaprojektowania interwencji jeszcze skuteczniejszych niż te opracowane w tym badaniu. Drugi obszar obejmie określenie molekularnych oraz biologicznych mechanizmów interakcji leków w celu opóźnienia starzenia i wydłużenia czasu życia dla opracowania modeli komputerowych do symulacji tych interakcji, umożliwiając badaczom przetestowanie tysięcy dodatkowych kombinacji za pomocą modelowania komputerowego. Ostatecznym celem tych badań byłoby opracowanie bezpiecznych interwencji lekarskich i spowolnienie starzenia się u ludzi, co jest również celem wielu innych zespołów badawczych na całym świecie.

Źródła

Tesfahun Dessale Admasu, Krishna Chaithanya Batchu, Diogo Barardo, Li Fang Ng, Vanessa Yuk Man Lam, Linfan Xiao, Amaury Cazenave-Gassiot, Markus R. Wenk, Nicholas S. Tolwinski, Jan Gruber. Drug Synergy Slows Aging and Improves Healthspan through IGF and SREBP Lipid Signaling. Developmental Cell, 2018; 47 (1): 67.

KOMENTARZE
Newsletter