Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Listy refundacyjne z innowacyjnymi lekami
04.10.2005
15 października br. zaczną obowiązywać najnowsze zmiany na listach leków refundowanych.

Najważniejsze to objęcie refundacją nowych substancji stosowanych w nadciśnieniu tętniczym (sartanów i inhibitorów ACE) oraz rozszerzenie grupy chorych uprawnionych do refundacji leków stosowanych w leczeniu przewlekłego bólu.Po raz pierwszy od 7 lat na listy leków refundowanych zostały wpisane nowe substancje. Refundacją objęto inhibitory receptora angiotensyny II typu AT1 (sartany): kandesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, telmisartan i walsartan (6 substancji, 15 pozycji). Leki z tej grupy nie były do tej pory w ogóle refundowane - najtańszy z nich kosztował ok. 46 zł, po 15 października będzie to ok. 22 zł. W wykazie znalazło się też 4 nowe leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny: fozynopryl, imidapryl, meksypryl, ramipryl (w sumie 13 pozycji). W związku z tym, że jeden z wprowadzonych na listę preparatów ramiprylu jest tańszy od najtańszego z dotychczas refundowanych leków z tej grupy, jego cena stała się podstawą limitu. Oznacza to, że większość dotychczas refundowanych preparatów inhibitorów konwertazy podrożeje, ale za to znacznie tańsze będą preparaty, które na listę wpisano, mniejsza będzie też cena najtańszego dostępnego inhibitora konwertazy. Istotne dla części pacjentów jest też dopisanie nowych jednostek chorobowych do wykazu chorób przewlekłych, w których refundowane są leki stosowane w leczeniu przewlekłego bólu - fentanyl TTS, morfina i buprenorfina. Są to: neuralgia popółpaścowa przewlekła i wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia. Pozostałe zmiany na listach leków refundowanych mają przede wszystkim charakter porządkowy - dotyczy to między innymi usunięcia licznych preparatów, których nie ma na rynku. W pojedynczych przypadkach ich wykreślenie pociąga za sobą zmiany limitów, ale nie są to różnice istotne - spowodowane nimi podwyżki nie przekroczą 1 zł.

Źródło: Medycyna Praktyczna

KOMENTARZE
Newsletter