Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Leki dopuszczone do obrotu w Polsce
17.11.2005
Przedstawiamy:
  • Wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie w ramach pozwolenia na import równoległy clik to open this Word file.

  • Wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w ramach procedury wzajemnego uznania clik to open this Word file.
  • Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie do obrotu od we wrześniu br. clik to open this Word file.
  • KOMENTARZE
    Newsletter