Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Krajowy przemysł farmaceutyczny partnerem w budowaniu strategii dla zdrowia
Krajowy przemysł farmaceutyczny partnerem w budowaniu strategii dla zdrowia
Największe polskie firmy farmaceutyczne: Polpharma i Grupa Adamed przedstawiły swoje prezentacje podczas organizowanej przez Ministra Zdrowia konferencji „Polaków zdrowia portret własny 2015”, która odbyła się 21 sierpnia w Gdańsku. Głównymi wątkami były istota znaczenia krajowego przemysłu farmaceutycznego dla bezpieczeństwa lekowego Polaków, jego wpływ na wzrost gospodarczy kraju, innowacyjność oraz szansa na globalizację.

Co drugi kupowany w Polsce lek pochodzi z fabryk krajowych. Dwie największe polskie firmy farmaceutyczne – Polpharma i Grupa Adamed – dostarczają na polski rynek blisko 500 produktów ze wszystkich grup terapeutycznych. Rodzimi wytwórcy utrzymują produkcję kilkudziesięciu nierentownych produktów, które nie mają swoich odpowiedników na rynku, w tym także leków ratujących życie. Z uwagi na ich umiarkowane ceny, NFZ przeznacza na krajowe produkty jedynie 27% budżetu refundacji.

Należy podkreślić, że sektor produkujący leki i wyroby medyczne w Polsce generuje prawie 1% PKB (w 2013 r.). Bezpośrednio i pośrednio tworzy ponad 100 tys. miejsc pracy. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową tych firm stanowią średnio ponad 75% wszystkich nakładów sektora farmaceutycznego w Polsce.

  - Decyzje o fundamentalnym znaczeniu dla polskiego przemysłu podejmowane są przez różne resorty – m.in. Gospodarki, Zdrowia i Finansów, które mają różne priorytety. Zależy nam na tym, aby sformułowane zostały wspólne cele, a w polskiej strategii dla zdrowia była uwzględniona rola krajowego sektora farmaceutycznegomówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz – Wiceprezes Grupy Adamed.

 - Częste zmiany regulacji prawnych, rosnące koszty pracy oraz inne obciążenia powodują stały wzrost kosztów wytwarzania, przy jednoczesnym spadku przychodów spowodowanych kolejnymi obniżkami cen. Wszystkie inwestycje w nowe produkty to projekty wieloletnie, wymagające długoterminowego planowania -  dlatego stabilna polityka regulacyjna, a w tym i cenowa ma dla nas kluczowe znaczeniepodkreśla Sebastian Szymanek, Dyrektor Generalny Polpharmy.

Obie firmy wskazują na znaczenie krajowego sektora farmaceutycznego jako partnera administracji rządowej w budowaniu strategii dla zdrowia, a także w zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa lekowego, dzięki szerokiej, stale unowocześnianej ofercie produktowej. Proponują powołanie stałego, międzyresortowego zespołu z udziałem przedstawicieli przemysłu i deklarują gotowość do współpracy w wypracowywaniu krótko- i długoterminowych rozwiązań, związanych m.in. poprawą współpracy biznes-nauka, rozwojem nowych produktów czy segmentu biotechnologii. Rozwój sektora farmaceutycznego, poza unowocześnianiem asortymentu, wymaga stałego modernizowania warunków wytwarzania i inwestowania w nowe obszary (np. w biotechnologię). Zdaniem przedstawicieli przemysłu niezbędne jest zrównoważenie interesu płatników prywatnych i publicznych z interesem firm wytwarzających leki, gdyż jego działalność jest ściśle regulowana przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi.

 

 

Aleksandra Kowalczyk

Źródła

Materiały prasowe Grupy Adamed

KOMENTARZE
Newsletter