Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Koniec dyskusji na temat skuteczności amantadyny w leczeniu COVID-19
Koniec dyskusji na temat skuteczności amantadyny w leczeniu COVID-19

Dzisiaj o godz. 13 odbyła się konferencja prasowa wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego oraz prezesa Agencji Badań Medycznych Radosława Sierpińskiego dotycząca pierwszych wyników badań klinicznych stosowania amantadyny w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19. Badania zostały uprzednio zlecone Agencji przez resort zdrowia. Zdecydowanie nie przyniosły one pozytywnych informacji.

Fot. Prof. Adam Barczyk, źródło: Ministerstwo Zdrowia/Twitter

 

Jak podkreślał kierownik badań prof. Adam Barczyk w Ministerstwie Zdrowia: – Wstępne wyniki badań nad amantadyną na próbie 149 chorych na COVID-19 przebywających w szpitalu pokazują, że nie ma różnic pomiędzy grupą osób leczonych amantadyną a grupą pacjentów przyjmujących placebo. Prezes Sierpiński dodał: – Przedstawione dziś wyniki badań przerywają dyskusję na temat skuteczności leczenia amantadyną pacjentów chorych na COVID-19 przebywających w szpitalu.

Wiceminister Miłkowski zapewniał: – Amantadyna w przebiegu COVID-19 nie jest i nie była zalecana. Nadal prowadzone są badania nad jej skutecznością w Lublinie na innej grupie pacjentów. W najbliższym czasie poinformujemy o wynikach. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, alarmował nawet: – Amantadyna nie jest zalecana w leczeniu COVID-19 w żadnej rekomendacji, również za granicą. Poza nieskutecznością tej terapii, może ona nieść zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta.

 

Źródła

Ministerstwo Zdrowia/Twitter

KOMENTARZE
Newsletter