Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Konferencja wynikowa firmy NEUCA
Konferencja wynikowa firmy NEUCA
28 sierpnia 2014r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa grupy NEUCA. Cokwartalne spotkanie dotyczyło prezentacji wyników finansowych spółki za pierwsze półrocze 2014r. W jej trakcie podsumowano również najważniejsze inwestycje przeprowadzone w tym okresie w strukturze przedsiębiorstwa. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu – Piotr Sucharski.

 

Pierwsza część konferencji przedstawiła pozycję Grupy na rynku oraz wyniki badań satysfakcji klienta. Jak podkreślił Prezes Zarządu, Piotr Sucharski, NEUCA jest liderem na rynku hurtowym preparatów medycznych do aptek. Po przejęciu APC Pharma dalej umocniła swoją pozycję na rynku. „W marcu przed transakcją nasze udziały łącznie odnotowały poziom niespełna 30%, który utrzymały na koniec czerwca. Obecnie prognoza dla sierpnia jest nieco wyższa, przekraczająca 30,5%. Liczymy, iż taka tendencja się utrzyma, ponieważ nasze ambitne cele finansowe powiązane są z rynkiem organicznym” – powiedział Sucharski. W przypadku badania satysfakcji klienta, przeprowadzonego przez IMS na grupie około 2 tysięcy losowo wybranych aptek w 10 głównych obszarach relacji pomiędzy hurtownią a apteką, Grupa NEUCA uzyskała lepsze oceny, w porównaniu do największych konkurentów. Wyjątek stanowi jedynie obszar różnorodności asortymentu.

Kolejna część prezentowanych danych skupiła się na wynikach finansowych osiągniętych przez Grupę NEUCA, na który wpływ miała transakcja integracji z APC Pharma. W porównaniu do równoległego okresu z 2013r., zanotowano 3% wzrost przychodów. Ponadto, drugi kwartał charakteryzuje się 10% wzrostem w odniesieniu do roku poprzedniego. Firma zakłada do końca roku zysk netto rzędu 90mln PLN, z czego w pierwszym półroczu 2014r. osiągnięto już 36 mln PLN. Wygenerowane korzyści powiązane są również z transakcją przejęcia ACP Pharma. Do końca br. z tego tytułu firma przewiduje zysk rzędu 20mln PLN, a w średnim horyzoncie czasowym 40mln PLN. Prezes Sucharski przedstawił również korzyści finansowe wynikające z rozszerzenia własnego asortymentu z 260 pozycji o wartości 8,2mln PLN w pierwszym półroczu, do przewidywanych do końca roku 400 produktów, o łącznej wartości 10,5mln PLN. Ponadto, firma zapowiada rozwój asortymentu leków refundowanych: „Na koniec półrocza mamy 6 takich produktów. W lipcu weszły kolejne dwa, a we wrześniu jeszcze jeden – w sumie to będzie 9. Poza tym, złożono 7 wniosków, co daje łączną ilość 16 produktów na liście refundacyjnej”.

Na zakończenie konferencji, Prezes Sucharski podsumował nowe obszary biznesowe Grupy NEUCA. Oprócz dalszego rozwoju usług informatycznych, marketingowych oraz telemedycyny, firma skupiła swoją aktywność biznesową na przychodniach POZ. Obecnie realizuje przejęcie 3 małych jednostek, obsługujących łącznie 13 tysięcy pacjentów. Spółka ma zamiar zainwestować około 30mln PLN w kilkanaście takich placówek na przestrzeni dwóch lat.

 

Grupa NEUCA to lider wśród dostawców produktów do aptek. Spółka zajmuje się dystrybucją około 1400 produktów, pochodzących od 700 czołowych producentów z całego świata. Firma około 90% swojego asortymentu kieruje na rynek apteczny, pozostała część trafia do szpitali. Oprócz sprzedaży hurtowej, poprzez spółkę Synoptis Pharma zarządza swoimi markami produktów medycznych. W skład Grupy NEUCA wchodzi również: Agencja Reklamowa NEKK, spółka ILC (usługi informatyczne w ochronie zdrowia) oraz NEUCA Med (rozwój biznesu w segmencie podstawowej opieki zdrowotnej).

KOMENTARZE
Newsletter