Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Innowacyjne podejście do synergii nauki z biznesem
Innowacyjne podejście do synergii nauki z biznesem
Budowanie synergii nauki z biznesem i samorządem to odpowiedź różnych środowisk naukowych na perspektywę unijną 2014-2020. W tym roku odbyło się kilka konferencji, w różnych regionach kraju. Takim wydarzeniem było też ogólnopolskie Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się 21 października 2016 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jesionce koło Rzeszowa, pod patronatem Marszałka Podkarpackiego oraz redakcji „Pulsu Biznesu”.

 

Podczas Forum dyskutowano możliwości budowania synergii pomiędzy nauką, biznesem i samorządem. Towarzyszyły temu rozmowy w różnych panelach tematycznych, m.in. Medycyna, Farmacja i Biotechnologia, Udany proces inwestycyjny – opinie inwestorów i ekspertów, Szkolnictwo wyższe i nauka 2015-2030 i inne. W trakcie panelu poświęconemu rozwojowi branży medycznej i farmaceutycznej omawiano najnowsze trendy oraz kierunki innowacji. Dyskutowano na temat rozwoju telemedycyny w Polsce, inteligentnych materiałów medycznych, możliwości biodrukowania tkanek i całych narządów, kierunków rozwoju syntezy substancji aktywnych.


Temat przewodni – współpraca nauki i przemysłu
Dużo przestrzeni poświęcono współpracy jednostek naukowych i przemysłu jako istotnego warunku rozwoju branży. W tym temacie swoją prezentację przedstawił Arkadiusz Hejduk, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o. Dotyczyła ona doświadczeń, jakie firma zgromadziła na przestrzeni ostatnich lat we współpracy z jednostkami naukowymi. W trakcie urządzeń i metod analitycznych, a także wielu ciekawych wynalazków. Wsparcie wybitnych naukowców przekłada się na pozytywne wyniki badań w ramach realizowanych już projektów. Co więcej, na potrzeby rozwiązania konkretnych problemów analitycznych lub technologicznych, które napotykają specjaliści Działu R&D Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM, część badań zleca się wybranym uczelniom. Mogą one np. stanowić przedmiot prac magisterskich lub częściowo doktorskich. Ze wspólnych prac często pojawiają się publikacje naukowe lub postery, zawierające najważniejsze wyniki badań, prezentowane na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Na przykład w 2015 roku specjaliści Działu R&D wzięli udział w sympozjum organizowanym przez Controlled Release Society w Edynburgu oraz w konferencji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii. Firma umożliwia też odbycie stażu dla najlepszych studentów. Procedura ta trwa już trzeci rok. Udział centrów jest także istotny, ponieważ upraszcza pewne formalności i procedury finansowo-księgowe. Synergia jest więc bardzo głęboka.


Plany na przyszłość
Wkrótce Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM rozpocznie dwa duże projekty we współpracy z Wyższą Szkołą Medyczną w Białymstoku oraz Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (poprzez Centrum Innowacji i Transferu Technologii). Inicjatywa ta będzie dodatkowo uzupełniona o uczestnictwo spółki w wydarzeniach, takich jak: targi innowacyjności, targi pracy i staże dla studentów. Planowana jest także współpraca z Polską Akademią Nauk. Działania te mają strategiczne znaczenie dla firmy LEK-AM, ze względu na przystąpienie do programu rozwoju innowacyjnej postaci leku. W niedalekiej przyszłości spółka będzie także brała udział w szerszych inicjatywach naukowo-technologicznych poprzez konsorcja krajowe i międzynarodowe.

 

KOMENTARZE
news

<Sierpień 2020>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
4
5
6
Newsletter