Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Grupa Servier finalizuje przejęcie firmy Symphogen
Grupa Servier finalizuje przejęcie firmy Symphogen

Niezależna międzynarodowa firma farmaceutyczna Servier poinformowała, że sfinalizowała proces przejmowania spółki Symphogen A/S, która stanie się centrum doskonałości Servier dla badań nad przeciwciałami, wzmacniając potencjał badawczo-rozwojowy grupy.

 

 

 

Symphogen będzie obecnie pełnić funkcję centrum doskonałości Servier w zakresie wykorzystania przeciwciał w różnych obszarach terapeutycznych, w tym onkologii. Jako spółka zależna Servier – Symphogen zachowa autonomię operacyjną, kontynuując działalność w oparciu o doświadczoną kadrę pracowniczą. Siedziba spółki będzie się nadal mieścić w Ballerup, w Danii. W efekcie przejęcia, Christophe Thurieau, Dyrektor Wykonawczy Instytutu Badawczego Servier objął obowiązki Prezesa Zarządu Symphogen, zaś Karin Garren, dotychczasowa Dyrektor ds. Operacyjnych Symphogen została mianowana Dyrektorem Generalnym. Martin Olin, dotychczasowy Prezes Zarządu Symphogen, będzie wspierał proces zmian jako konsultant zewnętrzny.

– Finalizacja przejęcia firmy Symphogen znacząco poszerza możliwości Servier w zakresie badań nad wykorzystaniem przeciwciał w onkologii i innych obszarach terapeutycznych – stwierdził Claude Bertrand, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju w Grupie Servier. – Opracowana przez Symphogen efektywna platforma technologiczna do odkrywania i rozwoju przeciwciał wzmacnia nasz potencjał badawczo-rozwojowy oraz poszerza portfolio projektów badawczych. Jest to zgodne z naszym zasadniczym celem, jakim pozostaje zapewnienie ratujących życie terapii jak największej liczbie pacjentów na całym świecie.

– Podobnie jak Symphogen, także Servier uważa innowacyjność i współpracę za kluczowe wartości, umożliwiające rozwój nowych terapii z korzyścią dla pacjentów – dodał Christophe Thurieau, Dyrektor Wykonawczy Instytutu Badawczego Servier i Prezes Zarządu Symphogen. – Witamy zespół Symphogen w Grupie Servier i cieszymy się na dalszą współpracę przy rozwijaniu nowych opcji terapeutycznych z wykorzystaniem przeciwciał.

– Finalizacja transakcji wyznacza ekscytującą perspektywę dla firm Symphogen i Servier – uzupełniła Karin Garre, Dyrektor Generalna Symphogen. – Dzięki przejęciu, które jest konsekwencją dotychczasowej udanej współpracy strategicznej, potencjał Symphogen wesprze realizację strategii badawczej Servier w obszarze przeciwciał. Ponieważ podzielamy te same kluczowe wartości, unifikacja obu organizacji z pewnością przyniesie w przyszłości wspaniałe efekty.

KOMENTARZE
Newsletter