Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych
14.02.2006
Do 23 lutego 2006 roku można zgłaszać uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych.


Wszelkie uwagi można przesyłać na adres dep-pl@mz.gov.pl Treść rozporządzenia publikujemy w dziale Prawo farmaceutyczne.

KOMENTARZE
Newsletter