Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dobra Praktyka Dystrybucji Równoległej Produktów Leczniczych
03.10.2005
Europejskie Stowarzyszenie Firm Euro-Farmaceutycznych (EAEPC) wprowadziło zbiór Wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucji Równoległej Produktów Leczniczych.

Są one obowiązujące dla wszystkich członków stowarzyszenia. W ten sposób EAEPC chce przekonać pacjentów, że taki sposób dystrybucji leków jest bezpieczny.Sekretarz generalny EAEPC, dr Heinz Kobelt, powiedział: Europejscy dystrybutorzy równolegli cieszą się dobrą opinią w zakresie bezpieczeństwa sprzedawanych leków, gdyż dbają o zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktu. Praktyka dystrybucji równoległej podlega szczegółowej regulacji i zapewnia dodatkowy szczebel kontroli produktu, ponieważ przed naklejeniem etykiet lub przepakowaniem przeprowadza się kontrolę jakości leków. Wraz z Wytycznymi EAEPC ogłosiło dokument zawierający ogólny zarys swojej oficjalnej polityki w zakresie podrabiania produktów leczniczych. Jest to odpowiedź na zarzuty niektórych firm farmaceutycznych, w których opinii dystrybucja równoległa ułatwia lekom podrabianym dostęp do rynku. Import równoległy polega na obrocie towarami przez podmioty trzecie, niezależnie od producentów tych towarów. Jest on realizacją jednej z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej - swobodnego przepływu towarów. Zgodnie z tą zasadą, żadne ograniczenia utrudniające obrót towarami pomiędzy państwami członkowskimi nie są dopuszczalne. Europejskie Stowarzyszenie Firm Euro-Farmaceutycznych jest reprezentatywnym rzecznikiem dystrybucji równoległej leków w Europie. Bezpośrednio lub za pośrednictwem stowarzyszeń narodowych zrzesza ponad 70 firm z 17 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Źródło: Gazeta Prawna

.
KOMENTARZE
Newsletter