Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Blisko 23 mln zł przekazane przez Naukową Fundację Polpharmy na projekty badań dla rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych
Blisko 23 mln zł przekazane przez Naukową Fundację Polpharmy na projekty badań dla rozwoju

Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. W przeprowadzonych dotychczas 18 edycjach konkursu wpłynęło 677 projektów prac badawczych. Granty o łącznej kwocie blisko 23 milionów złotych otrzymało 75 zespołów, reprezentujących zarówno ośrodki akademickie, jak i instytuty naukowe. Realizacja 61 projektów została zakończona, a wyniki opublikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych.

 

Tematem, XVIII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji było: „Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii”. Do konkursu wpłynęło 16 wniosków. Rada Naukowa Fundacji, na podstawie recenzji i oceny własnej, ustaliła listę rankingową projektów i przedstawiłają zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu trzech grantów o łącznej kwocie 1 627 560 zł.

Ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa tegoroczna uroczystość wręczenia nagród odbyła się w formule spotkania online. Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż przedstawił wyniki XVIII edycji konkursu, dodając: – Szczerze wyznam, że po zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami mieliśmy bardzo duże trudności z wyborem projektów, dlatego że poziom zaprezentowanych prac był bardzo wysoki. A te wybrane są z najwyższej półki. W związku z tym bardzo serdecznie gratuluję laureatom konkursu. Jestem przekonany, że wyniki te wniosą bardzo dużo do nauki.

 

LAUREACI XVIII EDYCJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH ZE ŚRODKÓW FUNDACJI

Prof. Piotr Dzięgiel, Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, UM Wrocław

Tytuł projektu: „Znaczenie białka SATB1 jako nowego celu w immunoterapii raka gruczołu piersiowego z wykorzystaniem adoptywnego transferu limfocytów T”

Wartość grantu: 592 080,00 zł

Prof. Dzięgiel podkreśla, że uzyskane wyniki mogą przyczynić się do rozwoju nowych metod immunoterapii raka piersi, łatwych do zastosowania, relatywnie niedrogich.

Dr Małgorzata Opydo-Chanek, Zakład Hematologii Eksperymentalnej, Instytut Zoologiii Badań Biomedycznych, Wydział Biologii UJ Kraków

Tytuł projektu: „Poszukiwanie nowej strategii uwrażliwienia komórek ostrej białaczki szpikowej na przeciwciała monoklonalne – ocena skuteczności działania mimetyków BH3, będących inhibitorami anty-apoptotycznych białek z rodziny Bcl-2”

Wartość grantu: 496 200,00 zł

Dr Opydo-Chanek wierzy, że uzyskane wyniki będą podstawą do prowadzenia dalszych badań w obszarze immunoterapii i terapii celowanej, a co istotne, będą stanowić ważny krok dla rozwoju nowych, potencjalnych strategii terapeutycznych.

Prof. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii Uniwersytet Gdański

Tytuł projektu: „Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji”

Wartość grantu: 539 280,00 zł

Celem projektu prof. Rodziewicz-Motowidło, jest znalezienie nowych immunomodulatorów blokujących tworzenie kompleksu PD-1/PD-L1, mających mniej skutków ubocznych, tańszych w produkcji, a co za tym idzie – powszechnie dostępnych dla pacjentów onkologicznych.

 

Naukowa Fundacja Polpharmy od 19 lat zajmuje się długofalowym wsparciem polskiej nauki. Tworzy utalentowanym badaczom warunki do realizacji nowatorskich, odważnych i wizjonerskich projektów. – Jestem pewien, że w dobie epidemii to naukowcy mają do odegrania ważną rolę. Właśnie teraz niezwykle istotne jest, by wspierać innowacyjne odkrycia i inwestować w nowe dziedziny nauki. To one są realną szansą na opracowanie skutecznej kuracji wielu chorób do tej pory uważanych za nieuleczalne. Z dużą satysfakcją i uznaniem obserwuję rozwój polskiej nauki. Czuję dumę, że udało się dzięki pomocy naszej Fundacji zrealizować wiele znaczących badań dla rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych. Przeznaczamy na te badania coraz więcej środków, w sumie do tej pory blisko 23 mln zł – powiedział Jerzy Starak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA w swoim wystąpieniu podczas uroczystości online.

Na zakończenie spotkania członek Rady Naukowej Fundacji prof. Piotr Kuna z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w rozmowie z dziennikarką Karoliną Głowacką, zaprezentował temat XIX edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji: „Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy”.

Naukowa Fundacja Polpharmy to jedna z największych w Polsce organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Została założona w 2001 roku. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter