Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biomed-Lublin z dotacją ponad 40 mln zł na realizację kluczowej inwestycji BCG

Lubelska spółka biotechnologiczna otrzyma dotację na budowę zakładu Onko BCG. Wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 71,9 mln zł netto, zaś wysokość dotacji stanowi 60% wartości kosztów kwalifikowanych, tj. 43,2 mln zł netto. Dofinansowanie zostało przyznane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

Celem projektu jest budowa komercyjnej linii do produkcji leku Onko BCG, która będzie wynikiem wdrożenia prac B+R, tj. technologii produkcji leku do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków BCG i oferowanie usługi wytwarzania produktu Onko BCG. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi po podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, co zgodnie z intencją spółki odbędzie się w możliwie najbliższym terminie. Zakończenie projektu przewidywane jest na IV kwartał 2023 r. – Rozwój produktów BCG, zarówno szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10, jak i Onko BCG jest jednym z fundamentów rozwoju spółki. Przypomnę, że na początku lipca br. Biomed podpisał umowę o wartości 33 mln zł na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego produktów leczniczych BCG. Dziś wykonaliśmy kolejny ważny krok w kierunku realizacji strategii, której jednym z filarów jest program inwestycyjny o łącznej wartości przekraczającej 125 mln zł i którego celem jest umocnienie pozycji Biomedu na globalnym rynku producentów produktów BCG – mówi Piotr Fic, p.o. prezesa zarządu Biomed-Lublin S.A.

Pomimo działań mających na celu zwiększanie mocy produkcyjnych obecnej infrastruktury produkcyjnej spółka od wielu lat wykorzystuje 100% zdolności produkcyjnych Onko BCG (obecnie ok. 36 tys. opakowań rocznie), co w oczywisty sposób ogranicza dalszy rozwój sprzedaży i ekspansji spółki na rynkach zagranicznych. Aktualna linia produkcyjna BCG wykorzystywana jest do naprzemiennej produkcji Onko BCG oraz szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10, której Biomed jest wieloletnim dostawcą dla Ministerstwa Zdrowia. – Leki o profilu onkologicznym, opartym na szczepie BCG, to produkty deficytowe. Budowa nowego zakładu produkcyjnego uwolni potencjał Biomedu. Dzięki inwestycjom nasz potencjał wytwórczy wzrośnie sumarycznie niemal dziesięciokrotnie – zapowiada Jakub Winkler, członek zarządu Biomed-Lublin S.A. ds. organizacyjno-prawnych. W 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła liczbę nowych przypadków raka pęcherza na poziomie 573 tys. rocznie i prognozuje, że do 2040 r. ich liczba wzrośnie do 991 tys. rocznie w skali świata, co daje wzrost o 72,8% przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu na poziomie 2,78% CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate).

Onko BCG to strategiczny lek spółki. Stosowany jest w leczeniu nieinwazyjnego nowotworu pęcherza moczowego i używany jako alternatywa lub wsparcie chemioterapii. – Rak pęcherza moczowego znajduje się w pierwszej dziesiątce najczęściej występujących nowotworów u ludzi na świecie, a liczba nowych przypadków wciąż rośnie. Zatem działania zmierzające do zwiększenia możliwości wytwarzania Onko BCG przez spółkę są strategicznym priorytetem. Rada Nadzorcza z zadowoleniem przyjmuje informację o pozyskaniu dotacji, szczególnie że wpłynie to bardzo pozytywnie na strukturę finansowania inwestycji realizowanych przez zarząd spółki. Z niecierpliwością czekamy też na wstępne wyniki niekomercyjnych badań klinicznych leku na COVID-19 z osocza ozdrowieńców, immunoglobuliny anty-SARS-CoV-2, które zgodnie z zapowiedzią lidera projektu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie mogą zostać ogłoszone we wrześniu br. – podkreśla Jarosław Błaszczak, przewodniczący Rady Nadzorczej Biomed-Lublin S.A. Biomed-Lublin ma za sobą bardzo dobre półrocze. Zysk netto lubelskiej spółki wyniósł na koniec czerwca br. 1,7 mln zł (+147% r/r). To najlepszy wynik netto na półmetku roku od ponad 10 lat. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 20 mln zł (wzrost ok. 2% r/r), natomiast zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 3,3 mln zł (wzrost 48% r/r).

Źródła

Fot. Biomed-Lublin

KOMENTARZE
Newsletter