Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biomed-Lublin wchodzi do Arabii Saudyjskiej i Egiptu. To największa umowa w historii spółki
Biomed-Lublin wchodzi do Arabii Saudyjskiej i Egiptu. To największa umowa w historii spółki

Lubelski producent leków dostarczy Distreptazę o wartości 12,86 mln euro (ok. 60 mln zł) do Arabii Saudyjskiej i Egiptu. To największy kontrakt w historii Biomedu-Lublin, który jednocześnie otwiera drogę do dalszej ekspansji zagranicznej poza rynek europejski. Partnerem Biomedu przy realizacji kontraktu jest Zahrah al-Mada'in Medical Company Ltd. Umowa przewiduje, że partner ma wyłączność na dostarczanie Distreptazy na terytorium Arabii Saudyjskiej i Egiptu, po uzyskaniu dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego na tych rynkach. Jednocześnie ponosi koszty rejestracji oraz działań marketingowych.

Fot. BiomedLublin/Twitter

– To dla nas wyjątkowa umowa i to nie tylko dlatego, że jej wartość opiewa na 12,86 mln euro. Pozwala nam zaistnieć na nowych rynkach, które postrzegamy jako bardzo perspektywiczne. Wierzymy, że wejście z naszym produktem do Arabii Saudyjskiej i Egiptu będzie swoistą trampoliną do dalszego rozwoju w nowych kierunkach. To wpisuje się w nasze plany strategiczne, które zakładają dalszą ekspansję sprzedażową z Distreptazą na nowe rynki zagraniczne. Biomed, po wcześniejszej modernizacji wydziału produkcyjnego i zwiększeniu mocy wytwórczych, udoskonalił dossier rejestracyjne tego produktu, co pozwala na uzyskanie rejestracji w większej liczbie krajów – podkreśla Mieczysław Starkowicz, prezes zarządu Biomedu-Lublin.

Obecnie Distreptaza zarejestrowana jest na 14 rynkach, a proces ten trwa w kolejnych 8 państwach. Intencją spółki jest uzyskanie certyfikatów rejestracyjnych na tych rynkach do końca przyszłego roku. Distreptaza, która ma ważną pozycję w portfolio Biomedu, to produkt leczniczy stosowany w ginekologii, w przypadkach przewlekłego zapalenia przydatków i błony śluzowej macicy oraz zmian pooperacyjnych. Biomed-Lublin, oprócz kontraktu na dostawę Distreptazy, zawarł umowę pożyczki z ACP Credit I SCA SICAV-RAIF na kwotę 9 mln euro z możliwością jej zwiększenia do 13 mln euro. Pożyczka posłuży refinansowaniu i konsolidacji długu, który w całości dotyczy finansowania strategicznych inwestycji – budowy zakładu produkcyjnego Onko BCG oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Zawarta właśnie umowa zastępuje finansowanie dłużne, udzielone przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz kredyt inwestycyjny, udzielony przez Santander Bank Polska. – Obie inwestycje realizujemy zgodnie z planem, a otrzymana pożyczka pozwoli zoptymalizować ich finansowanie. Realizacja strategicznych projektów umożliwi skokowy rozwój Biomedu. Budowa CBR zwiększy konkurencyjność oraz umocnić naszą pozycję rynkową, a powstanie nowego zakładu Onko BCG zwielokrotni możliwości produkcyjne, a w konsekwencji – sprzedażowe deficytowego preparatu Onko BCG – dodaje Mieczysław Starkowicz.

Budowa zakładu produkcyjnego Onko BCG umożliwi zwiększenie wydajności o ok. 210 tys. opakowań rocznie, co oznacza ponad pięciokrotne podniesienie potencjału wytwórczego tego produktu. Biomed ma ambicję zwiększyć moce do ok. 300 tys. opakowań rocznie, a posiadając odpowiednią infrastrukturę może w dalszej perspektywie przeprowadzić rozbudowę modułową i podnieść wydajność do ponad 1 mln opakowań, w zależności od potrzeb rynkowych. Zakończenie procesu inwestycyjnego obu obiektów przewidywane jest w 2023 r. Pełna operacyjność CBR planowana jest na pierwszą połowę 2025 r., zaś zakładu Onko BCG – na drugą połowę 2025 r. To wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procesów walidacji, rejestracji oraz certyfikacji nowych obiektów. Biomed-Lublin już teraz dynamicznie poprawia wyniki. Narastająco po trzech kwartałach 2022 r. przychody wzrosły r/r o 27% do 36,1 mln zł (11,9 mln zł stanowiła sprzedaż Distreptazy). EBITDA przekroczyła 10 mln zł (+33%), zysk operacyjny wyniósł blisko 5,5 mln zł (+87%), a zysk netto przekroczył 3,5 mln zł (+195%).

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
VI Wigilia PTSF
2022-12-02 do 2022-12-04
5. Forum Nowoczesnej Diabetologii
2022-12-02 do 2022-12-03
3
4
5
6
Biotech Day on GPW
2022-12-06 do 2022-12-06
7
Beauty Innovations 2022
2022-12-07 do 2022-12-08
8
MEDmeetsTECH
2022-12-08 do 2022-12-08
10
11
12
POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022
2022-12-12 do 2022-12-12
13
WEBINAR | Kosmetyki koszerne
2022-12-13 do 2022-12-13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter