Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zwycięskie Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowe dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych
W dniu 14 maja br. w warszawskich Łazienkach odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników II edycji konkursu na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma na celu wyłonić flagowe jednostki polskiej nauki. Ośrodki wyróżnione prestiżowym statusem KNOW, otrzymają nawet do 50 mln złotych na dalszy rozwój i badania.

Konsorcjum, w skład którego wchodzi Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ i ściśle powiązana z uczelnią, uniwersytecka spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. otrzymało zaszczytny tytuł w dziedzinie nauk przyrodniczych i tym samym dołączyło do grona  10 elitarnych ośrodków naukowych w Polsce, wyróżnionych do tej pory w konkursie. Dumy i zadowolenia z otrzymanego wyróżnienia nie kryje Prezes Jagiellońskiego Centrum Innowacji, Paweł Błachno: "Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ jest jedną z najlepszych placówek naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych w kraju, a Jagiellońskie Centrum Innowacji jedną z najbardziej rozpoznawalnych instytucji otoczenia nauki i biznesu, z infrastrukturą,  doświadczeniem i kontaktami wspierającymi transfer technologii i komercjalizację badań naukowych w obszarze life science. Tym samym, biorąc pod uwagę cele konkursu, byliśmy dla Uniwersytetu Jagiellońskiego naturalnym i optymalnym partnerem do konsorcjum. Fakt, że nasze dotychczasowe osiągnięcia i wspólne możliwości zostały docenione przez jury konkursowe, składające się z naukowców z wiodących ośrodków naukowych na świecie, cieszy podwójnie." 

Uniwersytet Jagielloński prestiżowe wyróżnienie w konkursie organizowanym przez MNiSW otrzymuje już po raz drugi. Poprzednim razem, status KNOW otrzymało Konsorcjum Naukowe Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Instytutu Farmakologii PAN oraz Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego "Materia-Energia-Przyszłość".

"Jestem dumny, że Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ dołączył do grona Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. To kolejny dowód, że Uniwersytet Jagielloński ze swoim potencjałem badawczym plasuje się w ścisłej czołówce polskich jednostek naukowych – mówi prof. dr hab. Wojciech Froncisz, Dziekan WBBiB UJ. – Trzeba jednak pamiętać, że status KNOW i wsparcie od MNiSW to także wielkie wyzwanie dla Wydziału, Jagiellońskiego Centrum Innowacji i całego środowiska akademickiego. Mogę zagwarantować, że będziemy robić wszystko, żeby naszym naukowcom zapewnić jeszcze lepsze warunki pracy, które mam nadzieję, przyczynią się do przełomowych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych"dodaje.

Środki pozyskane przez WBBIB i JCI zostaną przeznaczone m.in. na rozwój badań interdyscyplinarnych z zakresu biochemii, biofizyki oraz biologii molekularnej i komórkowej, promowanie działań prowadzących do wdrożenia wyników badań w przemyśle i medycynie oraz rekrutację i kształcenie kadry naukowej, w tym działania promujące zaangażowanie naukowców w projekty badawcze, takie jak: dodatki motywacyjne i wsparcie grantowe.

 

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o -  spółka powołana w 2004 r. przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, zarządzająca LifeScience Parkiem, a także oferująca komplementarny zestaw usług dla przedsiębiorców i naukowców działających w obszarze nauk przyrodniczych, w tym m.in. wynajem specjalistycznych powierzchni laboratoryjnych, usługi badań kontraktowych, wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych firm oraz prowadząca liczne inicjatywy edukacyjne. Założycielem i jedynym udziałowcem Jagiellońskiego Centrum Innowacji jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który posiada 100 % udziałów w spółce.

 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jest jednym z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego – powstał w 2002 roku na mocy decyzji Senatu UJ. W ramach WBBiB istnieje 14 zakładów i 2 pracownie; zatrudnionych jest 190 osób, w tym około 100 pracowników naukowych. Nasi wykładowcy prowadzą badnia z zakresu wybranych problemów biochemicznych, biofizycznych oraz biotechnologicznych w obrębie mikrobiologii, immunologii, wirusologii, biologii komórki czy też fizjologii roślin.

KOMENTARZE
Newsletter