Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zmiany w Zarządzie Selvita SA
Zmiany w Zarządzie Selvita SA
Zarząd Selvita S.A. informuje, iż w dniu 5 listopada 2013 Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki dr inż. Mirosławę Zydroń oraz mianowała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu dr Krzysztofa Brzózkę. Promowanie do rangi Wiceprezesa Zarządu spółki dr Krzysztofa Brzózki jest związane z sukcesami i rozwojem pionu własnych projektów innowacyjnych Selvity. Powołanie dr inż. Mirosławy Zydroń na Członka Zarządu związane jest z dynamicznym rozszerzeniem skali działalności Spółki w obszarze usług chemicznych.

Obie nominacje mają ułatwić utrzymanie dotychczasowych i nawiązywanie nowych kontaktów z partnerami biznesowymi Selvity oraz wzmocnić odpowiedzialność za wynik finansowy nadzorowanych przez Nominowanych działów Spółki tj.: Działu Badań i Rozwoju projektów własnych oraz Chemii Kontraktowej.

Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvity: Jesteśmy bardzo zadowoleni z wkładu jaki do spółki wnoszą Mirosława i Krzysztof. Dział R&D, kierowany przez Krzysztofa jest w fazie dynamicznego rozwoju, a nadzorowane przez niego projekty z obszaru onkologii, chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz układu immunologicznego, zaowocowały w ostatnim czasie dostarczeniem w dwóch projektach kandydatów przedklinicznych, małocząsteczkowych inhibitorów kinazy CDK8 oraz Pim/FLT3. Krzysztof odegrał również kluczową rolę w rozpoczęciu strategicznych projektów badawczych, które będą rozwijane we współpracy z H3 Biomedicine i Merck Serono.

Również Dział Chemii Kontraktowej, prowadzony przez Mirkę, rozwija się niezwykle szybko, z sukcesami pracując nad projektami naszych długoterminowych partnerów z innowacyjnej i generycznej gałęzi rynku farmaceutycznego, jak również realizując kontrakty dla nowych klientów z branży farmaceutycznej, chemicznej i agrochemicznej z USA, Europy i Azji.

Dr Mirosława Zydroń: Od 2009 roku Dział Chemii Kontraktowej, swoimi umiejętnościami, doświadczeniem, profesjonalizmem, elastycznością i otwartością na potrzeby klienta zdobywa zaufanie naszych partnerów, z którymi pracujemy nad projektami obejmującymi szeroki zakres problemów badawczych oraz założeń projektowych. Naszym celem jest dalszy stabilny wzrost oraz umocnienie pozycji rynkowej Selvity w obszarze outsourcingu badawczo-rozwojowego, poprzez ciągłe pozyskiwanie i rozwój najwyższej klasy specjalistów, rozbudowę infrastruktury, zapewnienie najwyższej jakości usług oraz budowanie długoterminowych relacji z partnerami z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, chemicznej i agrochemicznej.

Dr Krzysztof Brzózka: Nadrzędnym celem naszej wewnętrznej działalności badawczo-rozwojowej jest opracowanie przełomowych terapii w obszarach takich jak schorzenia nowotworowe czy choroba Alzheimera. Od momentu powstania Selvity stworzyliśmy unikalny na skalę Europy Środkowowschodniej zarówno pod względem skali jak i umiejętności zespół specjalistów, który pracuje nad najnowszymi celami terapeutycznymi, kierując się aktualnymi standardami medycyny spersonalizowanej oraz wymogami bezpieczeństwa i efektywności stawianymi nowym terapiom. Mamy głęboką nadzieję, że dotychczas opracowana własność intelektualna i pierwsze w swojej klasie terapie opracowane przez nasz zespół będą w stanie w nadchodzących latach potwierdzić swoją efektywność w badaniach klinicznych, nie tylko zmieniając życie pacjentów walczących z nieuleczalnymi chorobami, ale również pozwalając na dalszy wzrost firmy i wartości wypracowanej dla akcjonariuszy a także dalszy rozwój sektora biotechnologicznego w Polsce.

Doktor Mirosława Zydroń będzie odpowiedzialna za dalszy stabilny rozwój działalności Działu Chemii Kontraktowej, wzmocnienie pozycji rynkowej Selvity oraz budowanie relacji biznesowych w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, chemicznej i agrochemicznej.

Doktor Krzysztof Brzózka będzie odpowiedzialny za nadzór nad aktualnymi projektami mającymi na celu opracowanie nowych małocząsteczkowych terapii zarówno w ramach już powstałych jak i przyszłych strategicznych współpracy z partnerami komercyjnymi, dalszy rozwój działu i inicjowanie nowych projektów badawczych we współpracy z partnerami przemysłowymi oraz akademickimi, wzmocnienie pozycji rynkowej Selvity oraz budowanie relacji biznesowych i naukowych zarówno w branży farmaceutycznej jak i wśród ośrodków akademickich oraz inwestorów.


Dr Mirosława Zydroń związana ze spółką Selvita od grudnia 2009 r., jest odpowiedzialna za funkcjonowanie Działu Chemii Kontraktowej, strategiczny rozwój usług chemicznych, rozwój oferty Spółki oraz budowanie relacji z międzynarodowymi klientami z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, chemicznej i agrochemicznej. Nadzoruje toczące się projekty dla zapewnienia najwyższej jakości ich usług.

Dr inż. Mirosława Zydroń jest absolwentką Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra chemii ze specjalizacją w chemii polimerów oraz tytuł doktora chemii. Jej praca doktorska uzyskała wyróżnienie Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepszą rozprawę doktorską z obszaru chemii analitycznej w Polsce w latach 2004 - 2005. W 2009 r. ukończyła dwuletnie studia MBA w Rotterdam School of Management, na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie.

Doświadczenie w prowadzeniu projektów, tworzeniu struktur badawczo-rozwojowych oraz w zarządzaniu zespołami R&D w międzynarodowych organizacjach zdobywała najpierw w środowisku naukowym, a następnie w firmie Pliva (później Barr Pharmaceuticals, TEVA) jako Kierownik Laboratorium R&D, nadzorując prace analityczne i preformulacyjne laboratorium badawczego na etapie rozwoju leków oraz procesy pakowania podczas produkcji pilotażowych w środowisku GMP. Następnie, na etapie transformacji firmy, jako Kierownik Projektów Optymalizacyjnych nadzorowała projekty efektywnościowe, ukierunkowane na  obniżenie kosztów operacyjnych spółki.

 

Dr Krzysztof Brzózka w 2007r. rozpoczął pracę w firmie Selvita w Dziale Badań i Rozwoju  zajmując się ewaluacją oraz in-licensingiem projektów badawczych. W 2009 r. objął stanowisko kierownika pierwszego projektu przeciwnowotworowego a w następnych latach zainicjował rozpoczęcie kolejnych projektów badawczych w kolejnych obszarach terapeutycznych. W styczniu 2012 r. został powołany na stanowisko Dyrektora ds. Naukowych oraz członka Zarządu Selvita S.A i aktualnie nadzoruje całość badań naukowych mających na celu stworzenie innowacyjnych, małocząsteczkowych terapii w obszarach takich jak onkologia, choroby ośrodkowego układu nerwowego (w tym choroba Alzheimera) czy choroby autoimmunologiczne i zapalne. Dr Brzózka posiada unikalne interdyscyplinarne doświadczenie w zakresie rozwoju projektów w fazie przedklinicznej poczynając od badań in silico, po chemię medyczną, badania in vitro i in vivo oraz badania toksykologiczne.

Dr Brzózka posiada tytuł doktora Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz tytuł magistra biotechnologii ze specjalizacją biologii molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył również dwuletnie studia Executive MBA Stockholm University School of Business i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. W latach 2003 - 2007 prowadził badania na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w obszarze sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, mechanizmów obronnych patogenów prowadzących do inhibicji układu odpornościowego oraz wrodzonej odpowiedzi immunologicznej.

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
20
NutraFood Poland
2021-04-20 do 2021-04-22
22
24
27
Podstawy oznaczania wilgotności
2021-04-27 do 2021-04-27
28
29
1
2
Newsletter