Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zasoby Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego
Zasoby Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (RCN-T) zostało utworzone jako instytucja mająca na celu stworzenie mostu pomiędzy szkołami wyższymi, samodzielnymi jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami. Główne kierunki działalności zawarte w statucie RCN-T to inkubowanie firm rozpoczynających działalność, a także świadczenie usług mających wspierać innowacyjne firmy, np. poprzez wynajem powierzchni biurowej oraz laboratoryjno-produkcyjnej. Kolejnym ważnym celem jest współpraca z uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą, jednostkami badawczo-rozwojowymi, a także centrami, parkami oraz inkubatorami technologicznymi w zakresie transferów technologicznych.

 

Inwestycja mająca na celu utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo- -Technologicznego finansowana z funduszy Unii Europejskiej zakładała utworzenie Biobanku Świętokrzyskiego wraz z kompleksem laboratoriów badawczo-wdrożeniowych, w skład których wchodzą: Biobank Świętokrzyski wraz z Publicznym Bankiem Komórek Macierzystych, Laboratorium Badań Genetyki Medycznej, Laboratorium Biomarkerów z pracownią autoimmunologiczną, Laboratorium Nowych Biotechnologii oraz Pracownia Bioinformatyki.

 

O jednostce

Biobank Świętokrzyski powstał w celu gromadzenia materiału biologicznego od mieszkańców województwa świętokrzyskiego, a następnie prowadzenia szerokiego spektrum badań mających na celu analizę oraz poprawę ich stanu zdrowia. Biobank jest wyposażony w pełni zautomatyzowany system do przechowywania próbek, w skład którego wchodzą: bank +4 st. C, pozwalający na przechowywanie próbek DNA w temperaturze +4 st. C oraz pomieszczenie wyposażone w pięć zamrażarek skrzyniowych niskotemperaturowych, umożliwiających przechowywanie próbek w temperaturze -80 st. C. Aktualnie prowadzone projekty dotyczące poprawy zdrowia mieszkańców województwa świętokrzyskiego mają na celu: ocenę stężenia witaminy D we krwi (projekt realizowany przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach), określenie profilu lipidowego mieszkańców (projekt realizowany przy współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze), a także screening w kierunku choroby trzewnej młodszych mieszkańców województwa (projekt realizowany przy współpracy z I Kliniką Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach). Kolejnym interesującym zagadnieniem jest określenie flory bakteryjnej płynu pęcherzykowego w kontekście zaburzeń płodności, realizowany przy współpracy z Kliniką Leczenia Niepłodności Gameta w Podzamczu. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne jest członkiem konsorcjum realizującego projekt Gliomed w ramach programu Strategmed. Jego główne założenia obejmują opracowanie kompleksowego testu diagnostycznego opartego na analizie materiału pozyskanego z glejaka oraz próbę zastosowania techniki tzw. płynnej biopsji opartej na analizie wolnokrążącego DNA guza we krwi.

Dodatkowo RCN-T jako jednostka budżetowa Samorządu Województwa Świętokrzyskiego rozwija działalność progospodarczą w ramach inteligentnej specjalizacji – turystyka prozdrowotna/zdrowotna, której działalność nakierowana jest na branżę medyczną i biotechnologiczną. Elementem powyższej działalności jest zlokalizowany na terenach inwestycyjnych budynek pełniący funkcję hali laboratoryjno-produkcyjnej. Budynek jest podzielony na trzy zasadnicze części, tj. dwa pawilony laboratoryjne (A i B) oraz łączący je szklany łącznik stanowiący hall wejściowy do obu pawilonów. Zlokalizowany jest przy wewnętrznej drodze, która stanowi dojazd główny do budynku. Od strony wjazdu po stronie południowej budynku zlokalizowano podjazd techniczny. Po zachodniej stronie budynku znajdują się parkingi, które mają za zadanie obsługiwać obiekt. Od wschodu działka graniczy z terenem parkowym.

Łączna powierzchnia to 1250 m2, z czego część skomercjalizowano firmie działającej w branży medycznej. Do dyspozycji przedsiębiorców jest ok. 300 m2 powierzchni. Hala znajduje się w bliskiej odległości od zaplecza laboratoryjnego w postaci Biobanku Świętokrzyskiego, edukacyjnego – Centrum Nauki Leonardo da Vinci, restauracji i hotelu oraz Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego.

Położenie przy węźle komunikacyjnym Kielce-Południe gwarantuje dogodne połączenie z Warszawą (200 km), Krakowem (100 km), Katowicami (150 km) i Łodzią (160 km), a także z Targami Kielce (15 km). Tak dobrze wyposażone zaplecze w postaci hali laboratoryjno-produkcyjnej stwarza potencjalnym przedsiębiorcom doskonałe warunki do realizacji inwestycji.

 

Oferujemy

Jesteśmy otwarci na współpracę w ramach działalności naukowo-badawczej. Zapraszamy do realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć: biobanki, ośrodki naukowo- -badawcze, uczelnie wyższe oraz przedsiębiorców.

Ponadto oferujemy:

• możliwość wynajmu pomieszczeń laboratoryjnych, o łącznej powierzchni 192,68 m2, wyposażonych w nowoczesny sprzęt niezbędny do realizacji badań genetycznych, prowadzenia hodowli komórkowych;

• możliwość skorzystania ze specjalistycznych analiz prowadzonych przez personel RCN-T;

• możliwość wynajmu hali laboratoryjno-produkcyjnej o powierzchni ok. 300 m2.

 

 

 

KOMENTARZE
Newsletter