Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Medical Science Park – nowoczesny ośrodek badawczo-wdrożeniowy
Adam Zalewski, 25.12.2016 , Tagi: medical science park, rcnt
Ośrodek badawczy z nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym, dostępnym dla przedsiębiorców z branży medycznej, biotechnologicznej i farmaceutycznej, może powstać na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Kielc. Projekt msp został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Projekt Medical Science Park, przedstawiony przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, zakłada stworzenie nowoczesnego ośrodka badawczego działającego w sektorze: zdrowotnym, medycznym, biotechnologicznym oraz farmaceutycznym. Utworzenie w Województwie Świętokrzyskim stabilnego i nowoczesnego ośrodka badawczo-wdrożeniowego przyczyni się do stworzenia nowych i trwałych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz wesprze wzrost gospodarczy regionu. Ma to zaowocować wyszczególnieniem na koniec okresu programowania prężnie funkcjonującej specjalizacji turystyka zdrowotna i prozdrowotna, która będzie sprzyjała rozwojowi innowacji, przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu. Projekt zmierzać będzie do stworzenia ośrodka kształtującego system transferu technologii i wiedzy oraz integracji i konsolidacji potencjału naukowego. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się współtworzyć MSP, będą mieli dostęp do nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego. Sąsiedztwo innych firm z tej samej branży daje z kolei szerokie możliwości współpracy, wzajemnych projektów i przenikania się działalności przedsiębiorstw. W praktyce oznacza to, że MSP przyczynić się może do znaczącego rozwoju sektora zdrowotnego i prozdrowotnego, nie tylko w samym województwie świętokrzyskim, ale również w całej Polsce. Sprzyjające warunki do realizowania zakrojonej na szeroką skalę działalności badawczej, prowadzić będą do większej innowacyjności, kreatywności, przedsiębiorczości oraz konkurencyjności regionu.

 

RCNT się rozrasta

Koncepcja zakłada powstanie nowego kompleksu, stanowiącego uzupełnienie obecnej infrastruktury RCNT. Modułowość i możliwość dowolnej adaptacji pomieszczeń stanowić będzie doskonałe miejsce do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, których efektem będzie wprowadzenie innowacji procesowej/produktowej do gospodarki. Stworzone warunki będą stanowić m.in. atrakcyjną ofertę skierowaną dla początkujących, jak i prężnie rozwijających się przedsiębiorstw branży LifeScience. Dodatkowo, w ramach realizacji programu infrastruktury teleinformatycznej, która stanowić będzie nieodłączną część projektu, zostanie zniwelowana dysproporcja w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Efektem realizacji przedsięwzięcia w zakresie telemedycyny będzie m.in.: zapewnienie uniwersalnego przesyłania informacji, bezpieczeństwa danych oraz dostępu do sieci informatycznej, zwiększenie wydajności sieci, możliwość obsługi znacznie większej ilości danych w wydajny sposób. Kompleksowość powstałej infrastruktury będzie impulsem do napływu kadr naukowych o innowacyjnym potencjale intelektualno-technologicznym.

Nowa infrastruktura będzie skupiona wokół Centrum i zlokalizowana na powstałych, w ramach perspektywy 2007-2013, kompleksowych terenach inwestycyjnych, będących w trwałym zarządzie jednostki. Infrastruktura badawcza wyposażona zostanie w najnowszy sprzęt laboratoryjny, dzięki temu możliwa będzie realizacja różnorodnych pomysłów badawczych. RCNT skupiać się będzie na konsekwentnym wdrażaniu idei szerokiej współpracy naukowców, reprezentujących różne dziedziny i prowadzących prace w obszarach: biotechnologii, diagnostyki medycznej, farmacji czy chemii. Realizacja projektu przyczyni się również do rozwoju zaplecza naukowo-badawczego.

 

Technologia w służbie społeczeństwa

Projekt będzie również uzupełniony o działania zmierzające do budowy zespołu zorientowanego na obsługę klientów, nie tylko w zakresie tworzenia technologii, ale również ich komercjalizacji. Projekt będzie ukierunkowany na potrzeby firm, grup badawczych i społeczeństwa oraz rozwiązywanie problemów technologicznych. Podzielono go na kilka etapów:

1. Laboratoria – utworzenie nowoczesnych laboratoriów do realizacji projektów badawczo-naukowych. Będą to pomieszczenia zaprojektowane w taki sposób, aby można było je adaptować do konkretnych potrzeb w zakresie badań, m.in. biotechnologicznych, biomedycznych, biologicznych, chemicznych, farmakologicznych itp. Powierzchnia laboratoryjna, oprócz prac badawczych, ma służyć również zidentyfikowaniu projektodawców innowacyjnych rozwiązań i zachęceniu ich do rozpoczęcia działalności gospodarczej, opartej na unikalnym know-how/patentach oraz rozwoju tej działalności. Uzyskane w ten sposób środki będą inwestowane w nowe projekty.

2. Powierzchnia typu „open”, która będzie wykorzystana na potrzeby wdrożenia wyników prac badawczych.

3. Powierzchnia biurowo-administracyjna.

4. Zaplecze IT (w tym serwerownie).

W maju 2016 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie oceniło projekt Medical Science Park Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Kolejnym etapem przygotowań do powstania msp jest znalezienie przedsiębiorców, którzy zdecydują się wejść w struktury ośrodka badawczego.

Warunkiem niezbędnym do tego, by stać się częścią Medical Science Park, jest wniesienie kapitału ludzkiego, organizacyjnego czy finansowego. W zamian za wsparcie projektu, przedsiębiorca otrzyma stosowne preferencje na korzystanie z przestrzeni laboratoryjnej z nowoczesnym wyposażeniem. 40 milionów złotych na budowę ośrodka, rcnt chce pozyskać od Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Obecnie trwa procedura naboru partnerów gospodarczych. Wszelkie informacje dostępne są na stronie, w zakładce Biznes Park.

Jeśli znajdą się przedsiębiorcy, a projekt wygra w konkursie, budowa jedynego w regionie inkubatora przedsiębiorczości dla firm z branż prozdrowotnych ruszy już pod koniec 2017 roku.

 

KOMENTARZE
Newsletter