Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie dla projektów CD i CZT
03.11.2004
MNiI jako instytucja wdrażająca wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-naukową a gospodarką (działanie 1.4.) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki i Pracy ogłasiło otwarcie rundy aplikacyjnej na składanie wniosków do poddziałań:

 • 1.4.1. Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R,
 • 1.4.2. Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe,
 • 1.4.3. Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości, działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki,
 • 1.4.4. Projekty celowe realizowane przez CZT.
 • Terminy składania wniosków: Poddziałania 1.4.2 i 1.4.3: od 2 listopada 2004 r. do 17 grudnia 2004 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 -16.15 Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 17 grudnia 2004 r. o godz. 16.15. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w kolejnej rundzie aplikacyjnej, aż do wyczerpania środków finansowych. Termin kolejnej rundy aplikacyjnej zostanie podany odrębnie Poddziałania 1.4.1 i 1.4.4: nabór odbywa się w trybie ciągłym począwszy od 2 listopada 2004r. do 30 czerwca 2006 r. lub wyczerpania środków finansowych. Wnioski te będą rozpatrywane w kolejności złożenia w terminach posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. dofinansowania projektów ze środków EFRR Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Departament Badań na Rzecz Gospodarki ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pok.303 Szczegółowe informacje w sprawie przygotowania, składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 SPO-WKP i lista wymaganych załączników znajdują się na stronie internetowej MNiI oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl Pytania prosimy kierować na adres: e-mail:dfs@mnii.gov.pl oraz wwfs@mnii.gov.pl lub telefonicznie pod numery: (022) 628 82 00, 529 23 80, (022) 629 15 88 lub 529 23
  KOMENTARZE
  news

  <Czerwiec 2021>

  pnwtśrczptsbnd
  1
  3
  5
  6
  9
  Packaging [R]evolution
  2021-06-09 do 2021-06-09
  10
  11
  12
  13
  15
  16
  VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
  2021-06-16 do 2021-06-16
  EUROBIOTECH Online 2021
  2021-06-16 do 2021-06-16
  17
  Beauty Innovations 2021 ONLINE
  2021-06-17 do 2021-06-18
  19
  GENialne terapie
  2021-06-19 do 2021-06-19
  20
  LNE ONE DAY
  2021-06-20 do 2021-06-20
  21
  22
  23
  25
  26
  27
  29
  Korzyści z automatycznego ważenia
  2021-06-29 do 2021-06-30
  PHARM Connect Congress 2021
  2021-06-29 do 2021-06-30
  30
  1
  3
  4
  Newsletter