Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zakończył się nabór wniosków do trzeciego konkursu WIB
Zakończył się nabór wniosków do trzeciego konkursu WIB

Pięć wniosków na łączną kwotę ponad 223 mln zł – zakończył się nabór aplikacji w trzecim konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB). Przed naukowcami kolejna szansa na zdobycie finansowania nowatorskich badań w dziedzinie biotechnologii medycznej.

 

 

 

Nabór ofert w trzecim konkursie WIB trwał od 2 do 13 października 2023 r. Mogły wziąć w nim udział zespoły naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowo-badawczych. W ramach konkursu spłynęło pięć wniosków, których całkowita wartość to ponad 223 mln zł. W ich przygotowanie zaangażowani byli naukowcy z 14 jednostek naukowych i badawczych. Za organizację i przebieg konkursu odpowiedzialny jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia, pełniący rolę Podmiotu Zarządzającego w programie WIB.

Procedura oceny wniosków, która już się rozpoczęła, składać się będzie z kilku etapów. Zgłoszone projekty w pierwszej kolejności zostaną poddane weryfikacji formalnej. Następnie międzynarodowe grono ekspertów zajmie się ich analizą merytoryczną zarówno pod względem naukowym, jak i biznesowym. Szczególny nacisk położony zostanie na potencjał komercjalizacyjny zakładanych efektów badań (nowatorskich technologii, leków i terapii), które będą mogły zostać wdrożone do produkcji i przyczynić się do rozwoju polskiej nauki. Ogłoszenie wyników trzeciego konkursu Wirtualnego Instytutu Badawczego planowane jest na marzec 2024 r.

Poprzeczka w konkursie jest postawiona wysoko. W dotychczasowych konkursach wyłoniony został tylko jeden zespół badawczy, który realizuje projekt: „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Projekt HERO zdobył najwyższą ocenę ekspertów ze względu na połączenie dużej wartości naukowej i wysokiego potencjału komercjalizacyjnego spodziewanych wyników. Na realizację badań nad nową technologią terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowaniem w immunoterapii nowotworów zespół badawczy kierowany przez prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego otrzymał blisko 70 mln zł. Projekt został zgłoszony przez naukowców z konsorcjum łączącego najlepsze jednostki naukowo-badawcze w kraju: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (jednostka Lidera Zespołu Badawczego), Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Instytut Chemii Fizycznej PAN. Prace badawcze są w toku.

Źródła

Fot.  Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

KOMENTARZE
Newsletter