Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Z naukowcami o nauce
Z naukowcami o nauce
Uniwersytet Jagielloński przedstawia kolejną książkę, której zadaniem jest prezentacja uniwersyteckiej nauki. Metodą realizacji tego celu są obszerne wywiady z 37 uczonymi związanymi z UJ.

 

Książka Z naukowcami o nauce to następne po Projektorach Jagiellońskich i publikacji O badaniach i współpracy naukowej wydawnictwo prezentujące świat wiedzy. Tym razem jednak przedstawiona jest ona z perspektywy uczonych, bowiem – jak uwypukla we wstępie prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ – „wiedza powstaje w umysłach mądrych ludzi. Nowoczesne zaplecze badawcze, skomplikowana aparatura i procesy pomiarowe to tylko narzędzia, których trzeba użyć, by wyniki badań mogły wpisać się trwale do księgi poznania świata”.

W tym zbiorze 37 wywiadów prowadzący rozmowy – jak sami zaznaczają – chcą pokazać, że naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego to nie tylko zaangażowani w swoją pracę pasjonaci, ale także ludzie, żyjący w otaczającym ich świecie, ludzie na których – odwołując się ponownie do do wstępu – „mają wpływ nie tylko zdarzenia w murach bibliotek, laboratoriów i gabinetów. Uczony żyje wśród ludzi i bierze udział w codziennych zdarzeniach. To nie pozostaje bez wpływu na jego działania stricte naukowe”. Dlatego też w rozmowach z naukowcami często pojawia się temat emocji, trudności, satysfakcji, przeżywania chwil tryumfu, ale i porażek.

W wywiadach prowadzący pytali też o wizję wymarzonego uniwersytetu, o którym jeden z rozmówców, prof. Czesław Porębski, filozof i prawnik, mówił, że „jest on bytem niemal paradoksalnym, bo jako instytucja musi działać według reguł, a ma służyć czemuś najbardziej wyjątkowemu: prawdziwie kreatywnej myśli”. W dyskusjach regularnie pojawiał się też wątek rozwoju kariery naukowej, do którego odnosił się m.in. biolog, prof. Ryszard Laskowski, podkreślając: „Wiem, jak ważne jest, by odpowiedzieć sobie w porę na to podstawowe pytanie: czy jestem i czy chcę być naukowcem?”.

Innymi z ważnych motywów, które obecne były w wypowiedziach naukowców były: sens popularyzacji nauki i jej obecności w debacie publicznej, reformowanie uczelni oraz bariery w realizacji pracy naukowej oraz także mnóstwo innych aspektów "bycia naukowcem". Te i pozostałe kwestie komentowali m.in. filolog, prof. Marcela Świątkowska, biotechnolog, prof. Justyna Drukała, matematyk, prof. Zbigniew Błocki - obecny szef NCN, prawnik prof. Fryderyk Zoll, archeolog, prof. Jan Chochorowski, politolog, prof. Marek Bankowicz i fizyk, prof. Wojciech Gawlik.

Nauka jest jedna, a jej wewnętrzne podziały wynikają tylko z konieczności organizacyjnych – to myśl, która również pojawiała się w dyskusjach z reprezentantami Uniwersytetu. Stała się ona podstawą do odmiennego niż zazwyczaj układu wywiadów w książce. Nie została ona podzielona na  rozdziały reprezentujące poszczególne wydziały i jednostki. Rozdziały „Podróż / Poszukiwanie / Przygoda”, „Rozmowa / Spotkanie / Porozumienie”, „Systematyczność / Precyzja / Detale” i cztery pozostałe części tej książki powstały poprzez odwołanie się do kluczowych lub szczególnie ciekawych wątków, które pojawiały się w trakcie rozmów.

„Uniwersytet Jagielloński: Z naukowcami o nauce”, Kraków 2016

Wydawca: Dział Promocji i Informacji UJ

Wersja online (dostępna w otwartej licencji CC).

Źródła

Informacja prasowa 

KOMENTARZE
Newsletter