Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wysiłek fizyczny w jednej pigułce
21.08.2008
Grupa badaczy prowadziła badania nad wytrzymałością myszy, podczas których wykazano, że czynnik będący agonistą receptora PPARβ/δ w połączeniu w wysiłkiem fizycznym może powodować polepszenie wytrzymałości organizmu. Trening powoduje aktywację kinazy AMPK (5'AMP-activated protein kinase) i PGC1α (PPARγ coactivator 1α) dlatego badacze przetestowali, czy AICAR (aminoimidazole carboxamide ribonucleotide, będący aktywatorem AMPK podawanym doustnie) może być substytutem wysiłku fizycznego. Po 4 tygodniach terapii z wykorzystaniem AICAR nawet myszy nie poddawane przez ten czas żadnym ćwiczeniom wykazywały poprawę wytrzymałości podczas wysiłku fizycznego o 44%. Badania pokazują, że szlak AMPK-PPARδ może być indukowany za pomocą środków dostarczanych doustnie w celu poprawy wytrzymałości organizmu na wysiłek fizyczny bez potrzeby treningu


Vihang A. Narkar, Michael Downes, Ruth T. Yu, Emi Embler, Yong-Xu Wang, Ester Banayo, Maria M. Mihaylova, Michael C. Nelson, Yuhua Zou, Henry Juguilon, eonjoong
KOMENTARZE
Newsletter