Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wyniki konkursu na Centra Doskonałości
21.09.2004
Komitet Badań Naukowych uchwałą z dnia 16 września 2004 r. przyznał status "Centrum Doskonałości" 80 spośród 393 złożonych wniosków. Wysokość dofinansowania działań koordynacyjnych i organizacyjnych dla jednego Centrum Doskonałości wynosi 30.000 zł
Wykaz projektów, którym KBN przyzał status "Centów Doskonałości" i finansowanie
Nazwa CentrumKoordynatorKwota dotacji
Centrum Doskonałości Badań i Nauczania Biologii Molekularnej Macierzy i Nanotechnologii Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości w Bio-Medycynie Molekularnej CEMBMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie30.000 zł
Centrum Półprzewodników Azotkowych dla Zastosowań w Elektronice, Ekologii, Medycynie i Biologii (GaNem)Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości - Diagnostyka i Terapia Stanów Zagrożenia Życia PłoduAkademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu30.000 zł
Centrum Doskonałości Telediagnostyka i Leczenie Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu (TeleOrto)Akademia Medyczna w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości: IMMUNEInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk - Wrocław30.000 zł
ACK CYFRONET - Krakowskie Centrum Telemedycyny i Medycyny ZapobiegawczejAkademia Górniczo-Hutnicza im. S.Staszica w Krakowie30.000 zł
Centrum Doskonałości Przyjaznych dla Środowiska Syntez OrganicznychInstytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie Koźlu30.000 zł
Centrum Doskonałości - Redukcja wpływu przemysłu przetwórczego na środowisko naturalne: Odpady - Woda i Ścieki - Emisje Gazowe - EnergiaPolitechnika Warszawska w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości - Zakład Ergonomii Katedry Medycyny Pracy i Chorób ŚrodowiskowychCollegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie30.000 zł
Centrum Doskonałości Wspierania Przedsiębiorczości AM w KrakowieAkademia Ekonomiczna w Krakowie30.000 zł
BIO-CENTRUM - Centrum badań nad materiałami dla celów medycznychPolitechnika Szczecińska w Szczecinie30.000 zł
Centrum Doskonałości - Krakowskie Centrum Badawcze Inżynierii Jonowej - IONMEDInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie30.000 zł
Centrum Doskonałości w dziedzinie alergii, astmy i immunologii molekularnej MOLMEDUniwersytet Medyczny w Łodzi30.000 zł
Centrum Doskonałości Cellubast Naturalne Lignocelulozowe Surowce WłóknisteInstytut Włókien Naturalnych w Poznaniu30.000 zł
Centrum Doskonałości TEST-PRO-SAFETY Centrum Badań dla Poprawy Bezpieczeństwa WyrobówCentralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości Instytut Matematyczny PAN - Centrum Banacha CD-IMPAN-BCInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości z Matematyki Finansowej CDMFInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości - Modernizacja oraz Jej Wpływ Na Integrację Społeczną i Rozwój Zasobów Ludzkich Modern SPOInstytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób SercaFundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu30.000 zł
Centrum Doskonałości "Centrum Fotowoltaiki" na PolitechnicePolitechnika Warszawska w Warszawie30.000 zł
Centrum Badań I Edukacji Chemii i Biotechnologii Farmaceutyków (Chembiofarm)Politechnika Gdańska w Gdańsku30.000 zł
Centrum Doskonałości - Genomika Porównawcza dla Zdrowia i Środowiska.Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie30.000 zł
Centrum DoskonałościCentrum Techniki Okrętowej w Gdańsku30.000 zł
Centrum Doskonałości Proces Komunikacyjny - Słuch i Mowa (PROKSIM)Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości Centrum Proekologicznych Technik Jądrowych EKO - NUKLEONInstytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości COCAFTEC dla zaawansowanych technologii odlewniczychInstytut Odlewnictwa w Krakowie30.000 zł
Centrum Doskonałości TRAGENInstytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Oddział w Poznaniu30.000 zł
Centrum Doskonałości w Dziedzinie Biologii MedycznejCentrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi30.000 zł
Centrum Doskonałości Nowych Technologii Komputerowych Metalurgii i Inżynierii Materiałowej "CeKoMat"Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie30.000 zł
Systemy i Narzędzia Przetwarzania i Przekazywania WiedzyAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie30.000 zł
Optoelektroniczne systemy monitoringu bezpieczeństwa OptoSecWojskowa Akademia Techniczna w Warszawie30.000 zł
Mózg i nowe drogi terapii (MIND)Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie30.000 zł
Struktura i ewolucja skorupy ziemskiej - POLCRUSTInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie30.000 zł
Centrum georeferencyjne dla potrzeb geodezji, telekomunikacji i ekologiiCentrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości Biotechnologia Przemysłowa - BIOPPolitechnika Łódzka w Łodzi30.000 zł
Centrum Doskonałości Badań Stosowanych Mikro- i Nanotechnologii MANTARCInstytut Technologii Elektronowej w Warszawie30.000 zł
Pro Human - nowa filozofia żywienia zwierząt dla zdrowia człowiekaInstytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie30.000 zł
Centrum Obrazowania Procesów Biologicznych BIOIMAGEInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości KryptologiiWojskowa Akademia Techniczna w Warszawie30.000 zł
Zintegrowane Centrum Doskonałości Chemii Medycznej NeuropeptydówInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie30.000 zł
Centrum doskonałości środków technicznych do wspomagania działań antyterrorystycznych i antykryzysowych ATAKPrzemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości Zastosowań Biomolekularnego Modelowania i Bioinformatyki BioExploratoriumUniwersytet Warszawski w Warszawie30.000 zł
Centrum Zaawansowanych Systemów ProdukcyjnychPolitechnika Wrocławska we Wrocławiu30.000 zł
Centrum Doskonałości Sztuczne i Hybrydowe Narządy Wspomagające Przemiany Metaboliczne - ArtogInstytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie30.000 zł
Centrum DoskonałościNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości w zakresie Zaawansowanych Technologii InformacyjnychPolitechnika Poznańska w Poznaniu30.000 zł
Centrum Doskonałości PETUniwersytet Warszawski w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości w zakresie badań nad regulacją i patologią układu krążenia i układu nerwowego CICEROAkademia Medyczna w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości w obszarze: Zdrowie i Życie, dziedzina: Przeszczepianie wątrobyAkademia Medyczna w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości Powierzchniowych Metod Badawczych w Nanotechnologii Półprzewodnikowej NANOMETPolitechnika Śląska w Gliwicach30.000 zł
Centrum Doskonałości - Wydział Biotechnologii UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie30.000 zł
Centrum Doskonałości POLIMERY 2000+Polska Akademia Nauk Centrum Chemii Polimerów w Zabrzu30.000 zł
Centrum Doskonałości "Tales: Thermodynamic Laboratory for Environmental Purposes"Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości Inżynierii Biomateriałów i Tekstyliów Interaktywnych MED TEXPolitechnika Łódzka w Łodzi30.000 zł
Centrum Doskonałości - Zakład Transplantologii i Centralny Bank TkanekAkademia Medyczna w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości "Technologie Informacyjne w Badaniach i Monitoringu Środowiska Morskiego INFOMOR"Politechnika Gdańska w Gdańsku30.000 zł
Międzynarodowe Centrum Nowotworów DziedzicznychPomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 30.000 zł
Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji BezprzewodowejPolitechnika Gdańska w Gdańsku30.000 zł
"Biotechnika i biotechnologia w kreowaniu nowych strategii kontroli rozrodu oraz ochrony zdrowia zwierząt i ludzi" BIOANIREPInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie30.000 zł
Centrum doskonałości w dziedzinie Zawodowych Uszkodzeń Słuchu i Zagrożeń Hałasem HEARLOSSInstytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi30.000 zł
Centrum Doskonałości "Nowe materiały dla fotoniki"Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości KWANTEKO "Kwantowe i materiałowe podstawy technologii przyszłości i ekologii"Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie30.000 zł
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PANCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi30.000 zł
Centrum Doskonałości AMAS Advanced Materials and Structures Nowoczesne Materiały i KonstrukcjeInstytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości "Biotechnologia Żywności"Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu30.000 zł
Centrum Doskonałości Działu Badawczego COICentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach30.000 zł
Centrum Doskonałości Wspomaganie informatyczne zarządzania środowiskiem na rewitalizowanych terenach przemysłowychGłówny Instytut Górnictwa w Katowicach30.000 zł
Interdyscyplinarne Centrum Badania Biologicznych Czynników InwazyjnychUniwersytet Łódzki w Łodzi30.000 zł
Centrum Doskonałości "Centrum Rewitalizacji Budowli Miejskich CURE"Politechnika Gdańska w Gdańsku30.000 zł
Centrum Doskonałości EMC-Kompatybilność Elektromagnetyczna Urządzeń, Systemów i Instalacji Politechnika Wrocławska we Wrocławiu30.000 zł
Centrum Doskonałości dla Rozwoju Technologii Kardiostymulacyjnej STIMCARDInstytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu30.000 zł
Centrum Kompetencji Nowoczesnych Materiałów Polimerowych o Znaczeniu Przemysłowym POLMATINInstytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości REAPaństwowy Instytut Geologiczny w Warszawie30.000 zł
CD Technik Laserowych i Biomateriałów w MedycyniePolitechnika Łódzka w Łodzi30.000 zł
Centrum Doskonałości Centrum Inżynierii i Mechaniki Środowiska CEMInstytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku30.000 zł
Centrum DoskonałościInstytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu30.000 zł
CD "Optical Centre for Classical and Quantum Information"Uniwersytet Warszawski w Warszawie30.000 zł
Centrum Kompetencji Bezpieczeństwa Urządzeń Ciśnieniowych PRESAFEPolitechnika Warszawska w Warszawie30.000 zł
Centrum Doskonałości Innowacyjnych Technologii CITechInstytut BioInfoBank w Poznaniu30.000 zł
KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter